Komplet guide til opsætning og brug af dit nye vildmarksbad

Denne guide hjælper dig med at opsætte og bruge dit nye vildmarksbad. Her er de vigtigste trin:

Opstilling og placering: Sørg for, at dit vildmarksbad er placeret på en glat, plan overflade (f.eks. trægulv eller betonoverflade). Fyld vildmarksbadet med vand.
Forberedelse: Før du bruger vildmarksbadet, skal du rengøre det grundigt med milde husholdningsrengøringsmidler.
Fyldning med vand: Fyld vildmarksbadet med vandhanevand til et niveau 15-20 cm fra toppen.
Opvarmning af vandet: Vælg den passende opvarmningsmetode baseret på din vildmarksbadsmodel (integreret ovn, ekstern ovn eller elektrisk varmelegeme).

God fornøjelse! Når du har gennemført disse trin og justeret vandtemperaturen til dit ønskede niveau, kan du slappe af og nyde dit vildmarksbad.

Vigtige sikkerhedsregler:

 • Lad aldrig børn være uden opsyn i eller nær vildmarksbadet.
 • Brug ikke vildmarksbadet, hvis du har indtaget alkohol, narkotika eller medicin.
 • Oprethold en sikker vandtemperatur (må ikke overstige 45°C for glasfiberbade).
 • Undgå at bruge elektroniske enheder i vildmarksbadet for at forhindre elektrisk stød.

For yderligere vejledning og sikkerhedsoplysninger, kan du læse videre i de følgende afsnit af denne guide.

Indholdsfortegnelse

Introduktion

 • Vigtige sikkerhedsregler for vildmarksbad

Opsætning af dit vildmarksbad

Opvarmning af dit vildmarksbad

Komponenter og pleje af dit vildmarksbad

Vedligeholdelse af dit vildmarksbads udseende

Hold dit vildmarksbads låg pænt

Sikkerhed først: Vigtige forholdsregler for at nyde dit vildmarksbad

Afslutning

 

1. Vælg den perfekte placering til dit vildmarksbad

En solid og plan base er essentiel for sikkerheden og din vildmarksbads levetid. Her er, hvad du skal overveje, når du vælger en placering:

Solidt underlag: Dit vildmarksbad skal have en jævn og plan overflade, der kan bære dets vægt, når det er fyldt med vand og mennesker. Dette er typisk et betonunderlag, en forstærket terrasse eller specielt designede fliser.

Tilgængelighed: Sørg for, at du har nem adgang til placeringen for levering og fremtidig vedligeholdelse.

Tæt på forsyninger: Overvej afstanden til din vandkilde og tilslutningen til strøm. Ideelt set bør de være tæt på for at minimere brug af forlængerledninger og besvær med rør.

Afløb: Vælg en placering med korrekt afløb for at undgå, at vandet samler sig omkring vildmarksbadet.

Pladsbehov: Sørg for nok plads omkring vildmarksbadet til behagelig ind- og udstigning samt fremtidig vedligeholdelse.

Uegnede placeringer:

 • ujævn eller skrånende jord
 • bløde overflader såsom græs eller jord

Ved at følge disse tips sikrer du en sikker og behagelig oplevelse med dit vildmarksbad i mange år fremadrettet.

perfekte placering til dit vildmarksbad

2. Gør dit vildmarksbad klar til dejlige, varme bad

Inden du hopper i dit nye vildmarksbad, skal du give det en god rengøring for at sikre en forfriskende førstegangsoplevelse. Her er hvad du skal bruge:

Mildt rengøringsmiddel til bade: Specialudviklede rengøringsmidler til vildmarksbade er ideelle, men til lejlighedsvis rengøring kan du også bruge et mildt, ikke-slibende rengøringsmiddel til badekar. Undgå kraftige kemikalier såsom acetone, fortynder eller fernisfortynder, da de kan beskadige overfladen.

Bløde klude eller svampe: Disse vil hjælpe med at rengøre vildmarksbadets inderside forsigtigt uden at ridse akryl- eller glasfiberskallen.

Rengøringstrin:

 1. Skyl det grundigt: Før du påfører rengøringsmiddel, skal du skylle hele vildmarksbadets inderside grundigt med rent vand for at fjerne eventuelle urenheder.
 2. Påfør rengøringsmidlet: Følg producentens anvisninger og påfør rengøringsmidlet på vildmarksbadets overflader ved hjælp af en blød klud eller svamp. Vær opmærksom på områder omkring dyserne og nakkestøtterne, hvor snavs og skidt kan samle sig.
 3. Tør forsigtigt af og skyl: Tør hele overfladen af, og skyl kluden ofte for at fjerne eventuelle rengøringsrester. Skyl til sidst vildmarksbadet grundigt med rent vand for at sikre, at alt rengøringsmiddel er fjernet.

 

Fyldning af dit vildmarksbad:

 

 1. Fyld med frisk vand: Når rengøringen er færdig, skal du fylde dit vildmarksbad med rent vandhanevand i henhold til producentens anvisninger. Det er vigtigt at efterlade 15-20 cm (6-8 tommer) plads mellem vandstanden og vildmarksbadets øverste kant for at muliggøre vandforskydning, når der kommer badende i.
 2. Kontroller vandstanden: Før du starter opvarmningsprocessen, skal du dobbelttjekke, at vandstanden er inden for det anbefalede interval, der er angivet på vildmarksbadets inderside.


Fyldning af dit vildmarksbad:

3. Opvarmning af dit vildmarksbad med den integrerede ovn

Når dit vildmarksbad er fyldt med rent vand og der er efterladt 15-20 cm (6-8 tommer) friplads til toppen, er du klar til at tænde ovnen og nyde et afslappende bad. Her er trinene, du skal følge:

Tænd sikkert op i ovnen:

 1. Brug kun godkendt brændsel: henvis altid til din vildmarksbads manual for anbefalet brændstoftype. Dette afsnit fraråder brug af kul, frisk brændstof og vådt/råt brænde – disse kan være farlige eller ineffektive.
 2. Start småt: Begynd med at bygge et lille bål med tørt optændingsmateriale og papir. Når der er etableret en stabil flamme, tilsæt gradvist større stykker tørt brænde.
 3. Kontroller varmen: Spjældet nederst i ovnlågen regulerer lufttilførslen. Juster spjældet for at kontrollere intensiteten af ​​ilden og opretholde en sikker vandtemperatur.

Vigtige retningslinjer for temperatur:

Overskrid aldrig 45°C (113°F): Vildmarksbade i glasfiber kan blive beskadiget af for høje temperaturer. Det er vigtigt at overvåge vandtemperaturen og holde sig inden for det sikre interval, ideelt omkring 37°C (98.6°F).

Overlæs ikke ovnen: At tilføje for meget brænde kan få ilden til at nå et usikkert niveau og potentielt beskadige ovnlågen. Begræns brændemængden til højst to tredjedele af ovnens højde.

Sikkerhedsregler:

Brug aldrig ovnen uden vand: Sørg altid for, at vildmarksbadet er fyldt med den rette mængde vand, før du tænder ild. At bruge ovnen uden vand kan alvorligt beskadige både vildmarksbadet og selve ovnen.

Lad det køle af før tømning: Lad ovnen og vandet køle helt af, før du tømmer vildmarksbadet. Tømning mens det er varmt, kan beskadige både badet og ovnen på grund af restvarme.

Yderligere tips:

Overvej at investere i et termometer til vildmarksbade for nøjagtig overvågning af vandtemperaturen.

 

4. Opvarmning af dit vildmarksbad med en ekstern ovn

En ekstern ovn tilbyder en effektiv måde at opvarme dit vildmarksbad og skabe en sand luksusoplevelse. Her er, hvad du skal vide:

Forberedelse og sikkerhed:

Solidt og plant underlag: Sørg for, at både den eksterne ovn og vildmarksbadet er placeret på et solidt og plant underlag. For optimal vandcirkulation skal du vippe varmelegemets forreste del en smule nedad.

Ingen ændringer af cirkulationssystemet: Det er vigtigt at undgå at tilslutte ekstra filtre eller ændre på den eksterne varmelegemets indbyggede cirkulationssystem.

Fyld vildmarksbadet først: Fyld altid vildmarksbadet med vand til det anbefalede niveau (15-20 cm fra toppen) før du tænder ild i den eksterne ovn. Brug af ovnen uden vand kan beskadige både badet og varmelegemet.

Overvåg vandtemperaturen: invester i et termometer til vildmarksbade for nøjagtigt at overvåge vandtemperaturen. Det er vigtigt at opretholde en sikker temperatur, ideelt omkring 37°C (98.6°F), og aldrig overstige 45°C (113°F) for at undgå at beskadige glasfiberen.

Tænd op i den eksterne ovn:

 1. Start småt og tørt: Begynd med at bygge et lille bål med tørt optændingsmateriale og papir. Når der er etableret en stabil flamme, tilsæt gradvist større stykker tørt brænde.
 2. Kontroller ilden: Juster luftklappen på varmelegemets dør for at regulere lufttilførslen og kontrollere ilden.
 3. Undgå at overfylde ovnen: Overlæs ikke ovnen med brænde for at forhindre alt for høje temperaturer og potentiel skade på ovnlågen.

Yderligere overvejelser:

Vinterklargøring: Hvis du bor i et område med frysetemperaturer (under 0°C), skal du tømme vildmarksbadet helt, når det ikke er i brug, for at forhindre skade. Du kan alternativt overveje at bruge en separat elektrisk varmelegeme til at opretholde en sikker vandtemperatur i koldt vejr.

Korrekt slangetilslutning: Sørg for, at bagsiden af ovnen og vandslange/rør er placeret korrekt for optimal vandcirkulation. Billedet markeret med en grøn flueben i foto illustrerer den korrekte slangetilslutning til din specifikke vildmarksbadmodel. Den øverste slange skal gå op, og den nederste slange skal tilsluttes direkte til vildmarksbadet.

 Korrekt slangetilslutning fa vildmarksbad

Ved at følge disse retningslinjer og konsultere din manual kan du sikkert og effektivt opvarme dit vildmarksbad med en ekstern ovn for en afslappende og behagelig oplevelse.

 

5. Elektrisk sikkerhed og dit vildmarksbad

Dit vildmarksbad kan have elektriske komponenter såsom pumper, filtre, belysning og elektriske varmelegemer. Disse komponenter kræver korrekt elektriske tilslutninger for at fungere sikkert.

Vigtig bemærkning: Forsøg ikke selv at installere eller tilslutte den elektriske ledning til dit vildmarksbad. For at sikre sikkerhed og undgå elektriske farer, skal du altid hyre en autoriseret elektriker, der er bekendt med elektriske koder og regler for vildmarksbade.

Den kvalificerede elektriker vil:

 • Tilslutte vildmarksbadets elektriske system til et dedikeret kredsløb med den passende afbryderstørrelse.
 • Installere en fejlstrømsafbryder (HFI) for at beskytte mod elektrisk stød.
 • Sørge for, at alle forbindelser er sikre og overholder lokale byggeregler.

Yderligere sikkerhedsregler:

 • Brug aldrig forlængerledninger med dit vildmarksbad.
 • Hold altid elektriske komponenter tørre og væk fra vand.
 • Hvis du oplever elektriske problemer med dit vildmarksbad, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten og kontakte en autoriseret elektriker.

Ved at prioritere professionel elektrisk installation og følge disse sikkerhedsregler, kan du nyde dit vildmarksbad med ro i sindet.

 

6. Opvarmning af dit vildmarksbad med elektrisk strøm

For en bekvem og problemfri opvarmningsoplevelse kan dit vildmarksbad være udstyret med en elektrisk varmelegeme. Her er, hvad du skal vide:

Om din elektriske varmelegeme:

Hurtig og effektiv: Den elektriske varmelegeme har et holdbart hus i polyamid af høj kvalitet og en termostat til at indstille din ønskede vandtemperatur mellem 0°C og 45°C (32°F og 113°F). Dette muliggør hurtig og effektiv opvarmning.

Sikkerhed og pålidelighed: Varmelegemet er korrosionsbestandigt og har faste beslag til nem horisontal montering. Derudover er den certificeret og testet for maksimal sikkerhed og pålidelighed.

elektrisk strøm

Tekniske specifikationer:

Effekt: Afhængigt af modellen kan din varmelegeme have en effekt på 2,7 kW til 3,5 kW, velegnet til forskellige vildmarksbadstørrelser.

Spænding: Den kan fungere på enten 220-240V eller 380-415V og kan dermed anvendes i forskellige elsystemer.

Frekvens: Den fungerer med både 50Hz og 60Hz elnet.

Maksimum tryk: Varmelegemet kan modstå et tryk på maksimalt 2,5 bar.

Maksimum temperatur: Termostaten sikrer, at vandtemperaturen ikke overstiger 45°C (113°F) af sikkerhedsmæssige årsager.

Brug af den elektriske varmelegeme:

 1. Fyld vildmarksbadet: Sørg for, at vildmarksbadet er fyldt med vand til det anbefalede niveau (15-20 cm fra toppen).
 2. Tænd cirkulationspumpen: Aktiver cirkulationspumpen ved hjælp af knapperne på kontrolpanelet for at starte vandstrømmen.
 3. Indstil temperaturen: Juster termostatknappen på varmelegemet til din ønskede vandtemperatur.
 4. Automatisk opvarmning: Varmelegemet slukker automatisk, når vandet når den indstillede temperatur. Den tænder også automatisk igen, hvis vandet køler ned, så dit foretrukne komfortniveau opretholdes.
 5. Slukke for strømmen: For at slukke helt for varmelegemet skal du slukke for cirkulationspumpen ved hjælp af kontrolpanelet.

Vigtige sikkerhedsregler:

 • Afbryd altid forbindelsen før tømning:** Sluk for den elektriske varmelegeme (inklusive cirkulationspumpen) før du tømmer vildmarksbadet.

 • Oprethold vandniveauet:** Aktiver aldrig varmelegemet, hvis vandstanden er under det anbefalede niveau.

Vigtige sikkerhedsregler:

 • Afbryd altid forbindelsen før tømning: Sluk for den elektriske varmelegeme (inklusive cirkulationspumpen) før du tømmer vildmarksbadet.
 • Oprethold vandniveauet: Aktiver aldrig varmelegemet, hvis vandstanden er under det anbefalede niveau.

Vinterklargøring af dit vildmarksbad:

 • Forhindr frost: I frostgrader (under 0°C) skal du indstille termostatknappen på 0°C, før du fylder vildmarksbadet. Fyld det til det anbefalede niveau, og juster derefter termostaten og tænd for cirkulationspumpen. Dette sikrer, at cirkulationspumpen ikke fryser under påfyldningsprocessen.

Ved at følge disse retningslinjer kan du nyde bekvemmeligheden og komforten ved elektrisk opvarmning i dit vildmarksbad. Hvis du har spørgsmål til din specifikke varmelegememodel, skal du konsultere brugervejledningen til dit vildmarksbad.

 

7. Spa-systemer: Nyd boblerne og kraften ved massage

Mange vildmarksbade leveres med spa-systemer, der forbedrer din badeoplevelse med opfriskende luft- og vandmassage. Dette afsnit gennemgår de forskellige spa-systemer, og hvordan du bruger dem effektivt.

 

7.1 Luftmassage-system: beroligende luftbobler

Luftmassage-system

Luftmassage-systemet bruger en luftkompressor til at levere en blid boblende fornemmelse i hele vildmarksbadet. Her er en gennemgang:

 • Komponenter: Systemet omfatter typisk en 700W til 800W luftkompressor, 12 luftdyser strategisk placeret i vildmarksbadets vægge og andre installationsmaterialer.
 • Betjening: En brugervenlig tænd/sluk-knap på vildmarksbadets kontrolpanel aktiverer luftmassage-systemet.
 • Vedligeholdelse: Når du har tømt vildmarksbadet, skal du køre luftmassage-systemet i 30 sekunder for at fjerne eventuelt resterende vand fra dyserne og forhindre potentiel skade.
 • Vigtig bemærkning: I koldt vejr (under 30°C) anbefales det at vente, indtil vandtemperaturen stiger over 30°C, før du aktiverer luftmassage-systemet.

 

7.2 Vandmassage-system: Kraftig lindring

Vandmassage-system

Vandmassage-systemet giver en mere oplivende massageoplevelse med målrettede vandstråler. Her er hvad du behøver at vide:

 • Komponenter: Dette system består typisk af en kraftig vandpumpe (på mellem 900W og 1500W), 6-8 eller flere vanddyser installeret i vildmarksbadets vægge og andre nødvendige installationsmaterialer.
 • Betjening: Vandmassage-systemet har en dedikeret tænd/sluk-knap på kontrolpanelet. Derudover giver en drejeknap dig mulighed for at kontrollere intensiteten af vandstrømmen for en personlig oplevelse.
 • Vedligeholdelse: Ligesom luftmassage-systemet skal du køre vandmassage-systemet i 30 sekunder, efter du har tømt vildmarksbadet, for at fjerne eventuelt resterende vand fra dyserne.
 • Vigtig bemærkning: Undgå ligesom med luftmassage-systemet at bruge vandmassage-systemet i koldt vejr (under 30°C), indtil vandtemperaturen når mindst 30°C.

 

7.3 Kombineret spa-system: Det bedste fra begge verdener

For den ultimative massageoplevelse tilbyder nogle vildmarksbade et kombineret spa-system. Her er en oversigt:

 • Komponenter: Dette system kombinerer en luftkompressor (700W) og en vandkompressor (på mellem 900W og 1100W). Den omfatter 8 kombinerede luft/vand-dyser og 4 ekstra luftdyser strategisk placeret i vildmarksbadets vægge.
 • Betjening: Kontrolpanelet har to separate knapper: en til luftkompressoren og en anden til vandkompressoren. Dette giver dig mulighed for at vælge luftmassage, vandmassage eller nyde begge dele på samme tid for en skræddersyet oplevelse.
 • Vedligeholdelse: Når du har tømt vildmarksbadet, skal du køre luftmassage-systemet i 15-30 sekunder for at fjerne eventuelt resterende vand fra dyserne.
 • Vigtig bemærkning: Ligesom med de individuelle systemer, skal du vente, indtil vandtemperaturen når mindst 30°C, før du aktiverer luftmassage-funktionen i koldt vejr.

Ved at forstå disse spa-systemer og følge anbefalingerne til vedligeholdelse kan du maksimere din nydelse og sikre dit vildmarksbads levetid. Se i din brugervejledning til vildmarksbadet for specifikke detaljer og instruktioner vedrørende din spa-systemmodel.

 

8. Hold dit vildmarksbad krystalklart: Vandfiltrering

Rent og funklende vand er essentiel for en forfriskende og behagelig oplevelse i vildmarksbadet. Dette afsnit gennemgår de to hovedtyper af vandfiltreringssystemer, der almindeligvis bruges i vildmarksbade: patronfiltre og sandfiltre.

 

8.1 Patronfilter: Nem vedligeholdelse

Patronfiltret er et populært valg på grund af dets brugervenlige design og nemme vedligeholdelse. Her er hvad du behøver at vide:

 • Funktion: Patronfiltret er placeret ved siden af vildmarksbadet og forbundet med slanger, der cirkulerer vandet gennem filtret for rengøring.
 • Vedligeholdelse: Patronfiltre kræver regelmæssig rengøring for at opretholde optimal ydeevne. Se i din brugervejledning til vildmarksbadet for specifikke rengøringsinstruktioner og anbefalinger til hyppighed.
 • Vinterforberedelse: Ved frostgrader (under 0°C) er det afgørende at lukke filterhullerne i vildmarksbadet for at forhindre vand i at nå og fryse filterslangetilslutningerne. Dette beskytter filteret og slangerne mod potentiel skade.
 • Vigtig bemærkning: Hvis du planlægger at opretholde en konstant temperatur i vildmarksbadet selv i frostvejr, kan patronfiltret bruges hele vinteren.

 

8.2 Sandfilter: Kraftig filtrering

Sandfilter

Sandfiltre tilbyder en effektiv filtreringsmulighed for større vildmarksbade. Her er en gennemgang:

 • Funktion: Ligesom patronfiltret sidder sandfiltret ved siden af vildmarksbadet og forbinder gennem slanger til vandcirkulation og rengøring.
 • Vedligeholdelse: Sandfiltre kræver periodisk rengøring og udskiftning af sand i henhold til producentens anvisninger (normalt hvert 1-2 år). Se i din brugervejledning til vildmarksbadet for specifikke detaljer.
 • Vinterforberedelse: Som med patronfiltre skal du lukke filterhullerne i vildmarksbadet under frostgrader for at forhindre vandet i at fryse og beskadige tilslutningsslangerne.
 • Temperaturbegrænsninger: Det er vigtigt at bemærke, at sandfiltre har en maksimal vandtemperaturgrænse (normalt omkring 38°C). I henhold til producentens anbefalinger skal du enten lukke filterhullerne eller afbryde filtersystemet for at forhindre skade, hvis vildmarksbadets vand overstiger denne temperatur.

Yderligere information:

De medfølgende specifikationer indeholder detaljer om sandfilterets spænding, energiforbrug, flowhastighedskapacitet, filterdiameter, kompatibilitet med vildmarksbadstørrelser og sandkrav.

Overvej at gennemgå disse specifikationer, når du vælger et sandfilter, der er kompatibelt med din vildmarksbadmodel.

Ved at forstå disse to filtreringssystemer og følge anbefalingerne til vedligeholdelse kan du sikre, at dit vildmarksbadvand forbliver rent og indbydende. Se altid i din brugervejledning til vildmarksbadet for specifikke instruktioner vedrørende din filtreringssystemmodel.

 

9. Nyd lydene: Lydsystem til vildmarksbad (hvis relevant)

Nogle vildmarksbadmodeller er udstyret med et indbygget lydsystem til at forbedre din badeoplevelse med din favoritmusik eller podcasts. Dette afsnit skitserer vigtige sikkerhedsoplysninger og grundlæggende betjeningsvejledninger til Bluetooth-lydsystemet (hvis din model har et).

Sikkerhed først!

Dette afsnit understreger vigtigheden af elektrisk sikkerhed, når du bruger lydsystemet. Her er nøglepunkterne:

 • Efterlad aldrig rumdørene åbne.
 • Udskift kun komponenter med identiske dele.
 • Undlad at bruge lyd/video-betjeningselementerne, mens du er i vildmarksbadet.
 • Tilslut ikke ekstra højttalere, hovedtelefoner eller andre eksterne lyd/video-komponenter.
 • Hvis du bemærker tegn på skade på strømkabler, tilslutninger, vandpåvirkning, adskillelse eller andre potentielle problemer, skal du slukke systemet og kontakte en kvalificeret tekniker for service.
 • Forsøg aldrig selv at reparere systemet.

At følge disse sikkerhedsretningslinjer er afgørende for at forhindre risikoen for elektrisk stød og sikre din sikkerhed.

Bluetooth-tilslutning (hvis relevant)

Disse instruktioner giver en trin-for-trin-vejledning til at forbinde din Bluetooth-aktiverede lydenhed (telefon, musikafspiller osv.) til vildmarksbadets lydsystem:

 1. Tænd for strømmen: Sørg for, at dit vildmarksbad er tilsluttet en stikkontakt.
 2. System aktivering: Du bør høre et bip, der betyder, at Bluetooth-systemet er klar til tilslutning.
 3. Enhedsindstillinger: På din lydenhed skal du gå til Bluetooth-indstillingerne.
 4. Enhedssøgning: Din lydenhed vil starte en søgning efter Bluetooth-enheder.
 5. Parring: Når enheden finder lydsystemet (normalt kaldet “B40”), vil den forsøge at oprette forbindelse.
 6. Adgangskode (hvis nødvendigt): Hvis din enhed kræver en adgangskode, skal du indtaste “2288” for at fuldføre parringsprocessen.
 7. Vellykket forbindelse: Bluetooth-forbindelsen skal være etableret, og din lydenhed bør vise, at den er forbundet til “B40” systemet.
 8. Afspilning af lyd: Når du er tilsluttet, kan du nu afspille dit ønskede lydindhold gennem dit vildmarksbads lydsystem og nyde en ægte fordybende oplevelse.

Se i din brugervejledning til vildmarksbadet for detaljerede instruktioner og fejlfindingsoplysninger specifikt for din lydsystemmodel.

10. Behold dit vildmarksbads skønhed: En guide til akryl- og glasfiberoverflader

Dette afsnit indeholder værdifulde oplysninger om pleje af dit vildmarksbads akryl- eller glasfiberskål for at bevare dens skønhed og funktionalitet.

 

10.1 Pleje af din akryloverflade

Akryloverflader er kendt for deres glans, holdbarhed og pletresistens. Her er hvordan du bevarer deres glans:

 • Rengøring: Brug almindelige, ikke-slibende husholdningsrengøringsmidler til almindelig rengøring. Eksempler på dette er Lysol Basin, Tub & Tile Cleaner, Glass Plus, Mr. Clean, Top Job eller milde rengøringsmidler som Ivory Liquid. Skyl grundigt efter rengøring og tør med en blød klud.
 • Undgå: Undgå slibende rengøringsmidler med korn, aggressive kemikalier som acetone (neglelakfjerner), neglelak, kemisk rens, fortyndere, benzin, fyrreolie osv. Disse kan beskadige overfladen.
 • Daglig snavs: Fjern støv og tørret snavs med en fugtig, blød klud.
 • Genstridige pletter: Til fedt-, olie-, maling- og blækpletter skal du bruge isopropylalkohol til rengøring.
 • Ridser: Mindre ridser kan poleres ud med et tyndt lag autopolish og en ren klud. Undgå at bruge barberblade eller skarpe genstande, der kan forårsage ridser.

 

10.2 Hold dit glasfiber flot

Glasfiberoverflader kræver også skånsom pleje. Her er hvad du skal huske på:

 • Rengøringsmidler: Vælg milde rengøringsopløsninger som sæbevand eller specielle rengøringsmidler beregnet til glasfiber. Undgå slibende produkter som skuresvampe eller sand, da de kan ridse overfladen.
 • Kemiske farer: Hold dig fra aggressive kemikalier som klor eller stærke syrer, da de kan beskadige glasfiberen.
 • Rengøringsværktøj: Brug bløde klude for at forhindre ridser i overfladen.
 • Rengøring: Rengør glasfiberen ofte for at forhindre ophobning af snavs, hvilket kan gøre rengøringen mere udfordrende senere.

 

10.3 Om Osmose i Glasfiber

Osmose i Glasfiber

Osmose er en naturlig proces, der kan forekomme i glasfiber, hvis det udsættes for væsker med varierende koncentrationer. Dette kan forårsage vandabsorption, hvilket potentielt kan svække glasfiberstrukturen.

Forebyggelse af osmose: Her er hvordan du forhindrer osmose i dit vildmarksbad:

 • Oprethold korrekt vandkemi, herunder pH-niveau, klorindhold og andre kemikalier.
 • Sørg for en korrekt forsegling på dit vildmarksbad for at forhindre kontakt med eksterne væsker.
 • Undersøg regelmæssigt overfladen for tegn på vandabsorption, blærer eller revner – potentielle indikatorer på osmose.
 • Håndter eventuelle mistænkte osmoseproblemer omgående for at forhindre yderligere skade.
 • Brug et korrekt vandbehandlingssystem for at minimere mineralaflejringer, der kan skade glasfiberen.

Klor og glasfiber: Overdreven brug af klor kan beskadige glasfiberen gennem kemiske reaktioner, hvilket svækker strukturen og potentielt forårsager misfarvning eller pletter. Det anbefales at bruge specielle rengøringsmidler udviklet til glasfiber og undgå klorbaserede rengøringsmidler.

 

Betydningen af korrekt vandtemperatur for glasfiber

Overophedning af dit vildmarksbad kan have flere negative konsekvenser for glasfiberen:

 • Nedbrydning af harpiks: Ekstrem varme kan nedbryde den harpiks, der binder glasfibertrådene, hvilket gør materialet svagt og sprødt og øger risikoen for revner eller sprækker.
 • Deformation og misfarvning: Høje temperaturer kan få glasfiberen til at miste sin form og originale farve, potentielt gulne eller endda smelte overfladen.
 • Begrænsninger for varme: Glasfiber har en begrænset tolerance overfor høje temperaturer. Overvåg din vandtemperatur for at undgå disse problemer.

Vigtigt: For at forhindre skade på glasfiberskallen og linermaling må opvarmningstemperaturen ikke overstige 45°C (113°F). Den anbefalede vandtemperatur til vedligeholdelse er 37°C (98.6°F).

 

10.4 Opretholdelse af korrekt pH-niveau

korrekt pH-niveau

pH-niveauet angiver vandets surhed eller alkalinitet på en skala fra 0 til 14. Et neutralt niveau er 7, hvor lavere tal er syreholdige, og højere tal indikerer alkalinitet. Særlige pH-metre eller indikatorer kan bruges til at måle vandets pH-værdi. Juster om nødvendigt pH-niveauet med passende kemikalier.

Påvirkning af høj pH: Høje pH-niveauer kan beskadige glasfiber, især i udendørs vildmarksbade i længere perioder. Alkaliske og ioniserende midler kan skade lineren. Høj pH kan forårsage oxidation af glasfibermaterialet, hvilket fører til revner eller sprækker.

Opretholdelse af optimal pH: Oprethold et neutralt pH-niveau på 7 for optimal beskyttelse af glasfiber. Kemikalier kan bruges til at justere pH-niveauet.

Vigtigt: Hvis din vildmarksbads varmelegeme er lavet af metal af typen “430”, skal du undgå at bruge kemikalier som klor eller salt i vandet, da de kan beskadige brændefyret.

Test af pH-niveau: Det anbefales at bruge pH-testere i dit udendørs vildmarksbad, hvis du bruger klor, salt eller andre kemikalier i vandet.

Ved at følge disse retningslinjer kan du sikre, at dit vildmarksbads akryl- eller glasfiberskål bevarer sin skønhed og funktionalitet i mange år fremover.

 

10.5 Hold dit vildmarksbadscover flot: Vigtige vedligeholdelsestips

vildmarksbadscover

Dit vildmarksbadscover spiller en vigtig rolle for at sikre rene, energieffektive og behagelige bade. Her er en nyttig vejledning til at sikre, at dit cover giver langvarig beskyttelse til dit vildmarksbad:

 • Regelmäßig rengøring: Tør jævnligt coveret af med en blød klud og vand for at fjerne støv, snavs og skidt. Undgå at bruge aggressive kemikalier, da de kan beskadige coverets beskyttende belægning.
 • Solbeskyttelse: Solens ultraviolette stråler kan få coveret til at falme og blive svagere over tid. Når du ikke bruger dit vildmarksbad, kan du overveje at dække det til med en separat presenning for at give skygge og forlænge coverets levetid.
 • Hold det tørt: Ophobning af fugt kan føre til skimmelvækst. Sørg for, at coveret er helt tørt, før du lukker vildmarksbadet. Du kan vippe det lidt op eller bruge et håndklæde til at absorbere overskydende fugt.
 • Tæt forsegling: En sikker forsegling forhindrer varmetab og holder forurenende stoffer ude. Kontroller regelmæssigt stropperne og fastgørelserne omkring coveret for at sikre en tæt og korrekt pasform.
 • Eftersyn for skader: Undersøg jævnligt coveret for flænger, revner, sprækker eller andre tegn på skade. Håndter mindre problemer omgående for at forhindre yderligere forringelse. Der kan være lapper eller reparationssæt tilgængelige for små rifter. Hvis skaden er omfattende, skal du overveje at udskifte coveret.
 • Korrekt opbevaring: Når du ikke bruger det, skal du opbevare coveret et køligt, tørt sted uden direkte sollys. Dette hjælper med at forhindre for tidlig slitage.

Yderligere tip til termocover:

 • Vandstandsniveau: Hvis dit vildmarksbad har et termocover (designet til isolering), skal du sørge for, at vandstanden forbliver mindst 15-20 cm (6-8 tommer) under toppen af coveret, når spabadet er fyldt. Overskydende vandvægt kan belaste coveret og gøre det svært at håndtere.
 • Tørring efter fugtpåvirkning: Hvis dit termocover bliver vådt, skal du tørre det grundigt så hurtigt som muligt for at forhindre skimmel og ubehagelige lugte. Du kan åbne coveret delvist eller bruge håndklæder til at absorbere overskydende fugt.
 • Sommerventilation: I varme sommermåneder kan du overveje at lade coveret stå lidt åbent for at tillade luftcirkulation og forhindre ophobning af ubehagelige lugte i vildmarksbadet.
 • Vinterbeskyttelse: I sne- eller isklimaer skal du bruge en presenning til at beskytte coveret mod barske vintervejrforhold. Efter snefald skal du fjerne eventuel sneophobning for at forhindre ekstra vægt og potentiel skade.
 • Sikring af coveret: Når vildmarksbadet ikke er i brug, og coveret er åbent, skal du bruge stropper eller elastikker til at sikre det og forhindre det i at blæse væk af kraftig vind.

Ved at følge disse simple vedligeholdelsestips kan du forlænge dit vildmarksbadscovers levetid og sikre, at det fortsætter med at give optimal beskyttelse til dit spa.

 

11. Sikkerhed først: Vigtige forholdsregler for at nyde dit vildmarksbad

Din sikkerhed er vores højeste prioritet. Dette afsnit skitserer afgørende sikkerhedsoplysninger for at sikre en afslappende og behagelig oplevelse i vildmarksbadet.

Pas på hypertermi:

 • Hvad er hypertermi: Langvarig eksponering for varmt vand kan føre til hypertermi, en tilstand hvor din kropstemperatur stiger over sikre niveauer (normalt over 37°C eller 98.6°F).
 • Symptomer: Vær opmærksom på tegn på hypertermi, herunder døsighed, forhøjet kropstemperatur, forvirring og desorientering.
 • Særligt sårbare grupper: Hypertermi kan være særligt farlig for gravide kvinder, små børn og personer under indflydelse af alkohol, stoffer eller medicin.

Sikkerhedsforanstaltninger:

 • Vandtemperatur: Kontroller altid vandtemperaturen, før du går i vildmarksbadet, og sørg for, at den er behagelig for dig.

 • Konstante tilsyn: Efterlad aldrig børn uden opsyn i nærheden af eller i vildmarksbadet, uanset vandtemperaturen.

 • Elektrisk sikkerhed: Undgå at bruge elektroniske enheder i eller nær vildmarksbadet for at forhindre risiko for elektrisk stød.

 • Opretholdelse af rent vand:

 • Mad og drikkevarer: Undgå at spise eller drikke i vildmarksbadet, da madpartikler kan tilstoppe filtre, forstyrre vandbalancen (pH-niveau) og potentielt forårsage tekniske problemer.

 

Ved at følge disse sikkerhedsretningslinjer og anbefalinger kan du skabe en sikker og behagelig oplevelse i vildmarksbadet for dig selv og dine kære. Nu hvor du er bevæbnet med denne viden, er du klar til at slappe af, stresse af og bade dit stress væk i din egen personlige vildmarksbadsoase. God fornøjelse med dit vildmarksbad!

Vigtige links:

Denne side bruger cookies for at give dig en bedre browsingoplevelse. Ved at browse på denne hjemmeside accepterer du vores brug af cookies.