Generel Vedligeholdelsesguide for Alle Produkter

Denne guide gælder for alle typer produkter. Du bør også konsultere eventuelle tillægsvejledninger eller informationer, som findes under hver specifik produktkategori. For eksempel, for saunaer, se under kategorien ‘Udendørs Saunaer’ og referer til afsnittet ‘Grundlæggende Retningslinjer for Brug af Sauna‘.

Vedligeholdelse og Fundament for Grillhytter, Paviljoner, Tønder og Pods, (Gælder også for saunaer)

Fundament/Underlag

Betydningen af et Korrekt Fundament

Det rigtige fundament er afgørende for at forlænge produktets levetid. Det er derfor vigtigt, at du læser og følger instruktionerne nøje.

Forberedelse af Fundamentet

Før du forbereder fundamentet, skal du undersøge jordforholdene på det påtænkte sted. Hvis du er usikker eller aldrig har bygget på dette stykke jord før, kan det være en god idé at konsultere en specialist.

Valg af det Rette Sted

Det er også meget vigtigt at vælge det rigtige sted for opførelsen. Vælg et sted, der ikke er udsat for oversvømmelse, jorderosion eller andre naturlige kræfter, som kan påvirke fundamentet og underlaget for det, du skal bygge. Husk, at du arbejder med en trækonstruktion, der kan være modtagelig for råd. Træoverfladerne bør ikke komme i kontakt med vand eller vandansamlinger. Derfor bør fundamentet/underlaget være højere end jordoverfladen.

Bygningsspecifikationer

Alle bygninger, uanset om det er murstensbygninger eller trækonstruktioner, skal have et stærkt og plant fundament. Fundamentet skal bevare sine egenskaber over tid. Derfor anbefaler vi beton til bjælkehytter og generelt til hytter, mens fliser eller lignende ofte er tilstrækkeligt for pods og tønder, hvis det udføres som foreskrevet. For korrekt ventilation i grillhytter, bør der installeres rør under bygningen for at sikre tilstrækkelig luftgennemstrømning og effektiv røgudtømning. Vi anbefaler kraftigt at konstruere fundamentet i henhold til de skitser, vores ingeniører har udarbejdet.

Professionel Assistance

Hvis du ikke har erfaring med byggeri, bør du overveje at hyre en kvalificeret håndværker til at forberede fundamentet og installere dit købte produkt. Fagfolk har viden, færdigheder, erfaring og værktøjer til at udføre arbejdet korrekt. Et professionelt installeret fundament sikrer bedre stabilitet og holdbarhed for trækonstruktionen.

Afsluttende Forberedelser og Installation

Vi anbefaler også, at du afslutter forberedelserne og installationen af fundamentet, før du pakker produktet ud udendørs. Sørg for at beskytte byggematerialerne mod regn og fugtighed; hvis det er nødvendigt for eksempel ved optælling, så gør det indendørs. Derefter kan du bygge eller opsætte dit produkt, når du er klar.

Vedligeholdelsesguide til Alle Produkter

Korrekt vedligeholdelse forlænger levetiden, så du kan tilbringe vidunderlige, hyggelige timer med din familie og venner i forbindelse med produktet. Derfor venligst bemærk følgende instruktioner:

Introduktion til Træbehandling

 • Forebyggende Foranstaltninger: Behandl træet udvendigt med imprægnering og pigmenter og indvendigt med middel mod råd og svampe, for at undgå problemer som råd, store revnedannelser (da træ er et levende materiale og altid vil arbejde noget) og vridning. Udfør denne behandling, før træet optager fugt. Hvis et produkt købes ubehandlet (uanset om det leveres samlet eller usamlet), skal du udføre denne behandling, ellers bortfalder garantien.

Egenskaber og Vedligeholdelse af Fyrre- og Granttræ

Ideelt Materiale til Konstruktion

 • Styrke og Fleksibilitet: På grund af dets fysiske egenskaber er fyrre- og granttræ ideelle materialer til konstruktion. De er stærke og fleksible og lette at genanvende. Men som naturlige materialer kan deres udseende og opførsel ændre sig under forskellige vejrforhold.
 • Temperatur og Luftfugtighedens Effekt: Varmt sommervejr vil medføre, at træet svinder, fordi luftfugtigheden normalt falder under danske forhold. Ligeledes kan køligere vintertemperaturer øge fugtighedsindholdet (medmindre der er tør frost), hvilket forårsager hævelse og vridning af træet.

Problemer Forårsaget af Høj Luftfugtighed og Skimmel

 • Naturlige Ændringer: Højere luftfugtighed og skimmel kan medføre store og små revner samt misfarvning af træet. Dette er naturlige årsager, og det er derfor meget vigtigt, at produktet straks beskyttes med et egnet træbeskyttelsesmiddel.

Vigtigheden af Korrekt Imprægnering

 • Første Trin i Træbehandling: Det er vigtigt først at behandle træet med et imprægnerings- og konserveringsmiddel og derefter anvende en finishfarve. Dette hjælper med at reducere risikoen for blå/sorte pletter eller svampeangreb samt bevægelse i træet. Desuden er en god imprægnering et ideelt udgangspunkt for at påføre maling eller bejdse for en farvefinish (træet skal være tørt, når det behandles).

Forebyggelse af Råd i Trækonstruktioner

 • Særlig Opmærksomhed til Trægulve: De fleste produkter er trækonstruktioner med træoverflader, og de vil sandsynligvis rådne, hvis de kommer i kontakt med jord. Derfor skal du, selvom vores fundamentbjælker er under vakuumimprægnering (for at forhindre fugt, insekter og svampe), være særlig opmærksom på, at hyttegulvet imprægneres på begge sider for at imødegå eventuelle råd og andre problemer som angivet ovenfor. Dette skal gøres før installationen, da du bagefter ikke vil have adgang til undersiden af gulvet (husk at vand/fugt ikke skal kunne trænge ind under gulvet).

Efterinstallation Behandlinger

 • Behandling af Døre og Vinduer: Efter at produktet er bygget, anbefaler vi kraftigt, at du ikke kun behandler selve kroppen, men også dørene og vinduerne med et træimprægneringsmiddel, både indvendigt og udvendigt, for at undgå vridning og deformation af elementerne.

Vejrbestandig Afslutning

 • Endelige Beskyttelsesforanstaltninger: Til sidst anbefaler

Vedligeholdelsesguide for Produktet

Sæsonmæssige Inspektioner

 • Forårs- og efterårsundersøgelser: Gå rundt omkring og indeni produktet både om foråret og efteråret for at vurdere behovet for vedligeholdelse. Vær særlig opmærksom på shingelstaget efter den første sommer for at sikre, at shinglerne ikke er løse. Hvis shinglerne ikke har vulkaniseret sammen efter sommeren, og der er løse shingler, skal du udføre vedligeholdelse før efterårs/vinterperioden begynder. Bemærk, at problemer forårsaget af løse shingler, som skyldes mangel på inspektion og vedligeholdelse, ikke betragtes som reklamationsberettigede.

Regelmæssig Vedligeholdelse af Stålbånd

 • Ugentlige Inspektioner: Inspektér regelmæssigt stålbånd på tønder, busser og andre relevante produkter. Juster efter behov; vær opmærksom på, at overstramning også kan forekomme, og det kan blive nødvendigt at justere enten strammere eller løsere afhængigt af fugtighedsforholdene. Manglende justering kan medføre skader på produktet.

Inspektion af Specifikke Områder

 • Døre, Vinduer og Tagforbindelser: Inspektér for problemer såsom revner, skimmel og skadedyrsangreb, især nær døre, vinduer og tagforbindelser.
 • Taginspektion: Kontrollér for beskadigede eller løse shingler og reparer om nødvendigt. Vær også forsigtig med eventuelle problemer med skorstenen – tjek for beskadigede eller løse røgrør, revner mellem røgrør og skorstenen eller mellem skorstenen og loftet.

Vedligeholdelse af Shingelstag

 • Regelmæssige Tjek: Inspektér shingelstaget regelmæssigt det første år, særligt efter blæsevejr og efter sommeren, hvor shingler normalt vulkaniseres sammen på grund af sol og varme. Hvis dette ikke er sket, sikr tagshinglerne ved overlapningerne og vulkanisér de områder med en gasbrænder, som er nødvendigt. Foretag omgående reparationer, hvis en shingle er beskadiget eller revet af. Adresseer eventuelle skader på taget straks for at forhindre permanente skader på træ og andre materialer.

Væginspektioner

 • Undersøgelse af Træværk: Kontrollér væggene for løst eller beskadiget træ, store revner, løse knaster, tegn på fugt og skimmel. Se også efter eventuelle pletter eller misfarvninger.

Tilstanden af Omgivelserne

 • Placering af Planter og Potter: Sørg for, at planter og potter er placeret mindst 80 cm væk fra væggene. Kontrollér, at afdækninger, tilføjelser, monterede tagrender og afløb er ubeskadigede og rene.

Sæsonforberedelser

 • Forår: Fokuser på eventuelle vandskader på det ydre træværk forårsaget af vand og sne, og forbered derefter hytten til højere sommertemperaturer.
 • Efterår: Vær særlig opmærksom på angreb fra skadedyr, beskadiget impregnering/maling, og forbered derefter dit produkt til en kold, muligvis fugtig og blæsende vinter.

Vedligeholdelsesguide for Dit Produkt

Årlig Rengøring

 • Rengøringsprocess: Rens dit produkt regelmæssigt for at fjerne snavs såsom støv, mug, pollen, samt fugle- og insektaffald, inklusiv edderkoppespind og æg.
 • Vaskeinstruktioner: Anvend et mildt rengøringsmiddel blandet med varmt vand. Start med at vaske fra bunden opad for at undgå striber, og afslut med at vaske fra toppen og ned for grundigt at fjerne alt snavs. Brug en blød børste og udfør skrubbebevægelser i cirkler. Afslut med at skylle produktet med en slange, og lad det tørre i tre til fire dage.

Maleri og Impregnering

 • Forberedelse: Sørg for, at produktet er rent og tørt før maling eller impregnering.
 • Påføringsmetode: Følg anvisninger fra en specialist til at vælge egnet maling eller impregnering til ubehandlet nåletræ. Påfør produkterne i overensstemmelse med producentens vejledning for at minimere træets hævelse og krympning.

Årlig Kontrol

 • Revneinspektion: Tjek regelmæssigt for revner eller brud på træet. Forsegl enhver revne eller brud over 2 cm for at forhindre vandsamling og beskyttelse mod skadedyr.

Skadedyrsbekæmpelse

 • Forebyggende Vedligeholdelse: Udfør regelmæssig rengøring og opdatering af maling eller impregnering. Dette hjælper med at forhindre angreb fra skadedyr.

Generel Vedligeholdelse

 • Vandafledning og Dræning: Overvåg og vedligehold effektiv dræning for at forhindre vand i hurtigt at mørkne og beskadige træværket. Sørg for at vandet ledes væk fra produktet til et passende sted.
 • Fugekontrol: Under årlig inspektion, brug ekspanderende skum til at forsegle huller mellem vinduer og døre, men sikre, at fugtigheden stadig kan slippe ud.

Juridisk Ansvarsfraskrivelse

 • Brugsansvar: Alt brug og færdsel i og omkring produktet sker på eget ansvar. Køber er ansvarlig for korrekt anvendelse og sikkerhed.

Denne omorganisering sikrer en klar og overskuelig guide, der gør det lettere for brugerne at finde og følge de nødvendige vedligeholdelsesprocedurer.

Vedligeholdelsesguide for Din Grill

Generel Sikkerhed

 • Installation: Brug ikke grillen, før den er korrekt installeret og sikret ifølge instruktionerne.
 • Brændstofvalg: Brug aldrig trækul imprægneret med letantændelige væsker. Vi anbefaler i stedet at bruge ovntørret træ og/eller briketter til at tænde ilden.
 • Tændvæsker: Brug ikke tændvæsker, benzin, alkohol eller andre letflygtige væsker til at antænde eller opretholde ilden.
 • Opbevaring af brændbare væsker: Opbevar ikke tændvæsker, benzin eller andre letflygtige væsker i hytten.
 • Brandsikkerhed: Sørg for, at der ikke er brændbart materiale i nærheden af grillen. Hold dekorationer og elektriske ledninger væk fra grillen.
 • Personlig sikkerhed: Lad ikke småbørn, handicappede eller kæledyr være uden opsyn nær den varme grill. Undgå løstsiddende tøj og langt hår nær ilden.
 • Håndtering af varme overflader: Brug altid grydelapper og grillværktøj med lange, varmebestandige håndtag til at håndtere varme madlavningsflader og udstyr. Rør aldrig ved grillens varme dele med bare hænder.
 • Overvågning: Forlad aldrig en tændt grill uden opsyn. Opbevar en ildslukker i nærheden, og sikre at der er en vandkilde tæt ved til at slukke eventuelle flammer.

Installation og Brug

 • Materialer og Finish: Alle vores grillsæt er fremstillet af stærkt og holdbart stål med en varmebestandig pulverlakering, hvilket sikrer god rustbeskyttelse.
 • Forberedelse før brug: Beskyt grillen mod UV-skader ved at opbevare den uden for direkte sollys, før den er installeret. Grillen består af mange dele, som nemt kan samles ved hjælp af installationsvejledningen.
 • Første Brug: Ved første opvarmning kan nye overflader, der er i direkte kontakt med flammer, afgive en røget lugt. Dette er normalt og indikerer, at hærdningsprocessen er afsluttet. Hold døren åben og undgå madlavning, indtil lugten er forsvundet. Brug rigeligt med antændelsesmateriale og åbn spjældet for at sikre god lufttilførsel. Tilføj små stykker tørret træ eller briketter, og sørg for, at de ikke er længere end 30 cm.

Rørsystem og Ventilation

 • Effektiv Luftcirkulation: Korrekt installation af rør under kabinen samt en skorsten sikrer effektiv luftcirkulation og røgudtømning. For at forhindre kondens inde i grillen eller pavillonen og sikre god ventilation, dæk ikke skorstenen og hold den fri for sne.

Rengøring efter Brug

 • Undgå Koldt Vand på Varm Kul: Hæld aldrig koldt vand på varme trækul, da det kan skade grillens overfladefinish.
 • Køling af Kul: Vent med at rengøre grillen, indtil trækullet er kølet helt ned.
 • Fjernelse af Aske: Fjern aske fra grillens bund og fjern alle fremmedlegemer samt støv grundigt.
 • Rengøringsproces: Brug sæbevand eller en rensevæske spray. Tør forsigtigt grillen af og rengør grillristene med en grillbørste og/eller en rengøringssvamp.
 • Klargøring til Næste Brug: Sørg for, at grillen og ventilationskanalerne er rene og klar til næste brug.

Værktøjer og Rengøringsmidler

 • Undgå Skarpe Genstande: Brug ikke skarpe genstande til at rengøre grillristen eller til at fjerne aske, da dette vil beskadige overfladen.
 • Undgå Slibende Rengøringsmidler: Brug ikke slibende rengøringsmidler på madlavningsristen eller selve grillen, da dette vil beskadige finishen.

Juridisk Ansvarsfraskrivelse

 • Ansvar ved Brug: Alt brug og færdsel i og omkring hytte og grill sker på eget ansvar. Der kan ikke gøres ansvar gældende over for sælger. Køber er ansvarlig for anvendelse og færdsel i og omkring hytte/grill, samt at alt anvendes forsvarligt til det formål, det er bestemt til.

Andre vores butikker i Europa

NO / DK /SE / EUROPE / UK / LT / LV /  FR / BE-FR /