Dansk International Handels Compagni Aps (DIHC ApS) i WWW.VIRK.DK

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR DIHC APS

Der leveres fragtfrit i Danmark*(Jylland, Fyn og Sjælland samt brofaste øer), ved køb over kr. 4000,- , dog leveres ovne fragtfrit. Tilbehør og tilvalg under de enkelte kategorier leveres kun fragtfrit i forbindelse med køb af den vare, hvor det er som tilbehør/tilvalg.

Modtager skal aflæsse. Til aflæsning har man max 1 time. Derefter skal der betales for at have bilen til at holde. Ellers spørg om aftale for aflæsning.

*Ved levering til ikke brofaste øer fastlægges prisen individuelt og oplyses ved henvendelse til DIHC ApS, inden bestillingen afsluttes.
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra DIHC ApS

Grønlandske, Islandske og Færøske kunder: venligst kontakt os vedr. levering og udfærdigelse af faktura uden moms mv.

Dokumentation/omfang af leverencen og vejledning

Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vores side: kontakt vores kundeservice på E-mail: dihc@mail.dk eller på. Telefon + 45 40184487   Se dog venligst links og tegninger og beskrivelse der er til rådighed på den specifikke side for produktet, inden du ringer.

Generelt så indgår der det i dit køb som er under beskrivelse med de valg du selv foretager. Billeder kan være modelbilleder eller vist med ekstraudstyr/dele som ikke indgår i leverencen. Eksempelvis så kan der være vist ekstraudstyr på billeder og illustrationer på et vildmarksbad ud over hvad indgår i et standardsæt (et billede kan f.eks vise et bad med spasystem eller en luksus trappe hvor der ikke er spasystem og luksus trappe med i standardsættet , men som regel er der mulighed for at tilvælge disse). På f.eks en bygning kan være vist med en bestemt type tagbelægning eller f.eks tagrender , disse vil ofte være muligt at tilvælge men ikke indgå i en standardbygning (kun hvis det er beskrevet at de er indeholdt så medfølger disse ting), der vil i mange tilfælde stå en mulighed for f.eks at tilvælge shingles som tagbelægning.

Statiske beregninger mv. er som hovedregel ikke includeret i opgivne priser , men kan eventuelt tilkøbes.

Generel vedligeholdelse af alle produkter ses under: BUTIK  , samt under de enkelte kategorier (man SKAL se begge steder da de supplerer hinanden).

Leveringstidspunkt og transport

Vi afsender din ordre så hurtigt som muligt. Typisk 1-8 uger alt afhængig af type af vare. Vildmarksbad– 1-4 uger
Grillhytter, pavilloner, udendørs sauna, camping hytter – 2-10 uger
Bjælkehytter 2-10 uger – hvis nogle ændringer i standardmodeller kan det være 8 -16 uger. Spørg om leveringstid.
Leveringstidspunkter er vejledende og garanteres ikke nøjagtigt mht. dag/klokkeslæt. Leveringstidspunkter opdateres løbende de sidste dage/timer før levering. Der gives ikke kompensation ved sen eller tidlig levering uden forudgående aftale.

Hvis man ønsker levering i en bestemt uge eller der er nogle uger/tidspunkter man ikke kan modtage varen , skal man tydeligt angive det i ordren under bemærkninger.
Det er vigtigt for os, at du bliver tilfreds med de varer, du modtager. Derfor anbefales det, at du undersøger/optæller dine varer for fejl og mangler snarest efter modtagelsen. Dog senest INDEN ibrugtagning/start på samling eller senest 8 dage fra levering. Hvis varen undervejs om pakkes af kunden eller på dennes foranledning om pakkes regnes varen for modtaget af kunden og optælling /kontrol skal udføres her , herunder billeddokumentation ved udpakning af evt. beskadigede dele.  Ved evt. mangler kontaktes Dihc Aps skriftligt pr e-mail (der må gerne ringes til os også samtidig for at lette ekspeditionen og gøre den hurtigere, men det kan ikke erstatte den skriftlige henvendelse), og det aftales skriftlig med Dihc ApS, hvad der iværksættes (såfremt at køber selv skal gøre noget). Ved levering af evt. mangler og/eller erstatningsdele for beskadigede dele , leveres disse til den lokation hvor den øvrige leverence er leveret til af Dihc Aps uanset om det er slut destinationen eller om det er til f.eks købers transportør for videre fragt. Når usamlede produkter samles af køber, er køber selv ansvarlig for at kontrollere, at materialerne er i god og ubeskadiget stand samt for den håndværksmæssige korrekte udførelse af samlingen af produktet, herunder også for tæthed af konstruktioner , tage og bade. Der skal påregnes en vis manuel tilpasning ved byggekit/sæt.

Ved evt. transportskader /skader, der er synlig udvendigt på produktet, samt hvis der i øvrigt er nogen form for bemærkninger/anmærkninger til transporten, SKAL der anføres bemærkning på CMR/transportdokument, når køber modtager produktet og meddeles Dihc ApS skriftligt pr. e-mail med dokumentation i form af billeder mv. Det anbefales at fjerne den udvendige indpakning straks ved modtagelsen, inden der kvitteres på transportdokumentet. Ved levering af vildmarksbade mv. SKAL den udvendige indpakning fjernes og badet kontrolleres, inden der kvitteres for modtagelsen. Billeddokumentation af skader SKAL tages inden badet transporteres væk fra aflæssestedet og samles. Ved aflæsning af bade med lift udføres dette af chaufføren , ved aflæsning med slidske/rampe forventes det at der er en person til at hjælpe.
Levering af varer fra DIHC ApS anses for sket, når kunden har fået varen udleveret.

Ved udefra kommende forhold, som DIHC ApS ikke er herre over, som medfører forsinkelse, kan der ikke kræves erstatning for for sen levering.

Reklamation

Optælling og kontrol af synlige skader på det modtagne skal udføres og evt. reklamation over mængde/synlig beskadigelse skal være Dihc ApS i hænde (skriftligt , e-mail , med billeddokumentation) inden 8 dage efter modtagelse af varen (Husk billeddokumentation). Dog skal reklamation foretages inden indbygning (billeddokumentation skal tages ved udpakning af paller mv). Evt. mangler leveres så hurtig som muligt fra produktionen. Der ydes ikke kompensation eller erstatning for forsinkelse eller gene ved dette. Vær opmærksom på specielle regler for for modtagelse bade jf. information længere nede.

Ifølge købeloven har du reklamationsret i 24 måneder på alle varer. Reklamerer du inden 24 måneder, anses reklamationen for værende rettidig, hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængigt af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig, at reklamationen er berettiget. Reklamationsretten gælder for fejl i materialer eller fabrikationsfejl, der ikke kan konstateres ved modtagelsen af varen. Reklamationsretten gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening/anvendelse/samling af produktet eller forkert vedligeholdelse. Ubehandlede hytter, huse , bade mv. skal, for at opretholde garanti på 12 måneder og reklamationsret på 24 mdr., behandles udvendigt/indvendigt med et til formålet anvendeligt imprægnerings/malingsprodukt straks efter opsætning/modtagelse (inden det bliver fugtigt) og det skal sikres at samling er udført håndværksmæssigt korrekt. Ved reklamation over tæthed af trævildmarksbade skal dette ske senest 14 dage efter modtagelse, da badet normalt vil være tæt efter nogle dage, og det derefter ofte er pga. forkert anvendelse af badet (ofte står uden vand i perioder), hvis badet igen bliver utæt. (hvis dette skulle ske, er vi gerne alligevel behjælpelig med at løse problemet). Hvis der installeres ting/ændres el mv. i bade og andre enheder (f.eks saunaer / overnatningsenheder mv.) der ikke er installeret fra fabrikken bortfalder garantien på installationer i enheden.

Manualer og vejledninger, der er til rådighed her på siden, skal følges for at opretholde garanti og ret til reklamation. Hvis du f.eks. har købt et vildmarksbad eller ovn så se manualen : Manual , for alle typer ovne og vildmarksbade : https://dihc.dk/manuel-typer-vildmarksbede/

GENEREL VEJLEDNING FOR VEDLIGEHOLDELSE SES UNDER : BUTIK i menyen , både den samt de enkelt manualer/vejledninger for den enkelte kategori skal man læse da de supplerer hinanden.

Såfremt der skal foretages reparationer, hvad enten det er en garantireparation eller en almindelig reparation, skal produktet være frit tilgængeligt (f.eks. skal sove/saunatønder og vildmarksbade være tilgængelig hele vejen rundt ud- og indvendigt). Såfremt at et /en del af et produkt skal tilbage til producenten for reparation/kontrol skal køber sørge for at det er klar til transport og tilgængelig hvor lastvogn kan /må køre.
Ønsker du at reklamere over et produkt, skal du kontakte DIHC ApS kundeservice ved at sende en mail til dihc@mail.dk. Der skal angives ordrenummer/fakturanummer samt vedhæftes billeddokumentation.

Ved evt. reklamation (uanset skriftlig eller mundtlig) skal Dihc Aps  have adgang til at inspicere produktet.

Ved en reklamation, hvor der, i stedet for reparation eller levering af erstatningsdele, ydes en kompensation, kan kompensationen ikke overstige værdien fra fabrikken af den del (f.eks. et vindue, en pumpe, en bjælke eller en anden genstand) der er tale om. Hvis der er leveret erstatningsdele ydes ikke kompensation. Derudover forudsætter det, at der er reklameret rettidigt,( f.eks. ved optælling/udpakning).

Fortrydelsesret
DIHC ApS yder 14 dages fortrydelsesret på standardvarer gældende fra den dag, du modtager varen. Fortryder du købet, skal DIHC ApS underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du fik varen leveret. For varer specielt fremstillet til kunden er fortrydelsesretten ikke gældende.
Fortrydelsesretten træder i kraft den dag, du modtager varen. Fortrydelsesretten bortfalder ikke, hvis du har brugt varen, men da varens salgsværdi er formindsket, skal der aftales en værdi af den returnerede vare. Vi ser dog gerne, at du returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget.
Du betaler selv for fragten til det lager, hvor varen er afsendt fra, når du returnerer varen senest 14 dage efter, du har modtaget varen.
Tilbagebetaling sker hurtigst muligt, når vi har modtaget varen retur, optalt og kontrolleret, at den lever op til betingelserne for din fortrydelsesret. Du kan ikke sende varen tilbage til DIHC ApS pr. efterkrav, og du betaler selv returfragten.

Evt. tvister, der ikke kan afklares ved forhandling, anlægges ved retten i Viborg , Danmark.

Risikoen for varen og risikoen for brug/anvendelse af varen

Risikoen for varer købt af DIHC ApS overgår til køber på leveringstidspunktet, også selvom køber beslutter ikke at være tilstede ved leveringen af varen.
Ved returnering bærer du risikoen for varen, indtil den er i hænde hos os. Forsvinder varen/ pakken, eller går den i stykker/beskadiges, er det køberen selv, der hæfter for varen.

Enhver opbevaring og brug af varen er for købers egen risiko. Køber er selv ansvarlig for at sikre, at varen er i forsvarlig stand og i den rette mængde både ved modtagelsen og senere, herunder også nødvendig vedligeholdelse og eftersyn. Der ydes ikke erstatning for skade på andet materiel eller på personer.

Oplysningspligt

Aftaler (købsordrer) kan indgås på dansk eller engelsk og opbevares af virksomheden . Det er ikke muligt at tilgå kontrakten efterfølgende via vores website. Hvis du ønsker, at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten pr. e-mail så send en e-mail til dihc@mail.dk

Følgende har adgang til oplysninger: Direktør, bogholder, logistikchef, indkøbschef, revisor.

Pris og betaling

Pris er inkl. moms og levering, hvor lastvogn kan/må køre (modtager skal aflæsse. Ellers spørg om aftale for aflæsning). Næsten alle produkter (hvis ikke de tages fra lager og afsendes med det samme) er produceret til den enkelte kunde og skal derfor forudbetales helt eller delvist. Hvis produktionstiden er længere end 4 uger, og varens pris er over 15000,- kr., så kan vi acceptere 50% forudbetaling for ordren og 50% før lastning i lastbilen fra lageret. Ønskes dette, vælges bankoverførsel og ved betaling af 50% anføres: ordrenummer/betaling 50%. Ved betaling med kreditkort kan dette ikke lade sig gøre. Her betales 100% ved ordre.  Eller betaling efter anden aftale, spørg os.

GODKENDELSER OG CERTIFIKATER

Alle vores produkter, der bruger el, har CE-certificering. Kan findes under: Godkendelser og certifikater.

Vand SPA pumpe certifikat

Luft SPA pumpe certifikat

Elvarmer 3 KW certifikat

I DIHC ApS webshop kan du bestille dine varer online og betale med bankoverførsel til:
Sparekassen Danmark
Kontonavn : DIHC ApS
Konto nr. 9070 2021012923
HUSK at påføre ordre/faktura nr.  i teksten til overførsel

Dansk International Handels Compagni Aps (DIHC ApS) i WWW.VIRK.DK