GENEREL VEJLEDNING FOR VEDLIGEHOLDELSE ALLE PRODUKTER.

Denne vejledning er for alle produkter , man skal derudover se eventuelle ekstra informationer/vejledninger under hver enkelt kategori/manual/vejledning (disse vil ligge under de enkelte kategorier – foreksempel skal man også for saunaer se under produktkategorien : Udendørs sauna ,  og se punktet : GRUNDLÆGGENDE  RETNINGSLINIER FOR BRUG AF SAUNA )

 

GRILLHYTTER /PAVELIONER/TØNDER/PODS (gælder for alle typer også saunaer)  Vedligeholdelse & fundament.

 FUNDAMENT/UNDERLAG

Det rigtige fundament er afgørende for at forlænge levetiden. Derfor bør du læse og følge instruktionerne nøje.

 1. Før du forbereder fundamentet , er det vigtigt at undersøge jordforholdene på stedet.

Søg eventuelt en specialist til at vurdere jordforholdene, hvis du aldrig har bygget på dette jordstykke før eller er i tvivl.

 1. At vælge det rigtige sted  er også meget vigtigt. Vælg et sted, der ikke er tilbøjelig til oversvømmelse og jorderosion eller andre naturlige kræfter, der kan påvirke fundamentet og underlag til det du skal bygge eller sætte der. Bemærk, at du har at gøre med en trækonstruktion, der kan være tilbøjelig til at rådne. Træoverfladerne skal forhindres i at komme i kontakt med vand eller ophobning af vand. Derfor skal fundament/underlag være højere end jordoverfladen.
 2. Hver bygning, hvad enten det er en almindelig murstensbygning eller træstrukturer skal altid have en stærk og plan fundering. Funderingen skal bevare sine egenskaber over tid; Derfor anbefaler vi beton for bjælkehytter og hytter generelt , for pods og tønder er det ofte nok med underlag af fliser eller lignende såfremt det er udført iøvrigt som foreskrevet. For korrekt ventilation i grillhytter, installer rør nedenunder, hvilket sikrer tilstrækkelig luft og effektiv røgudtømning. Vi anbefaler kraftigt at lave fundamentet i henhold til de skitser, der er udarbejdet af vores ingeniører.
 3. Hvis du ikke har nogen bygningsbaggrund og erfaring, overvej at bruge en kvalificeret håndværker til at forberede fundament og installationen af ​​af dit købte produkt, eller få hjælp af en. Fagfolk har viden, færdigheder, erfaring og værktøjer til at udføre jobbet. Professionelt installeret fundament sikrer bedre træstrukturens stabilitet og  holdbarhed.
 4. Vi anbefaler også at afslutte forberedelserne og installationen af fundamentet, før du pakker produktet ud udenfor (sørg for at beskytte byggematrialerne mod regn og fugt, hvis det er nødvendigt aht. optælling mv. så gør det indenfor), og så bygge/opsætte dit produkt når du er klar.

Vedligeholdelse

Korrekt vedligeholdelse forlænger levetiden, så du kan tilbringe vidunderlige, hyggelige timer med din familie og venner i forbindelse med produktet. Derfor venligst bemærk følgende instruktioner:

Udfør træbehandling med impregnering og pigmenter i udvendig og middel mod råd og svamp (også gerne impregnering) indvendig  for at undgå problemer som råd, for store revnedannelser (træ er et levende produkt og vil altid arbejde noget)  og vridning. Dette skal gøres inden træet optager fugt. Dette gælder hvis et produkt er købt ubehandlet (uanset om det leveres samlet eller usamlet) , dette skal gøres ,i modsat fald bortfalder garanti.

Fyrre og gran træ er på grund af  dets fysiske egenskaber et ideelt materiale til konstruktion – det er stærkt og fleksibelt at arbejde med; det er også let at genanvende. Men træ er af naturlig oprindelse og skiftende vejrforhold kan ændre dets udseende og opførsel. Ændring af temperatur påvirker luftfugtigheden, som til gengæld har virkning på træ. Varmt sommervejr vil medføre svind af træet, fordi luftfugtigheden på grund af temperaturen normalt falder under danske forhold. Ligeledes har vi om vinteren køligere temperaturer derfor øget fugtighedsindholdet  (hvis ikke der er tør frost), hvilket forårsager hævelse og vridning af træ.

Højere luftfugtighed og skimmel kan medføre store og små revner og misfarvning af træ. Og alt dette, samt de skiftende struktur af træ er en naturlig årsag. Det er derfor meget  nødvendigt, at produktet straks bliver beskyttet af et egnet træbeskyttelsesmiddel.

Det er også vigtigt at behandle træet primært med et impregnerings/konserveringsmiddel og først derefter anvende en finish farve. Dette hjælper med at reducere risikoen for blå/sorte pletter eller svampeangreb samt bevægelse inde i træet. Desuden er en god impregnerings/konserveringsmiddel  et ideelt udgangspunkt for anvendelsen af maling eller bejdse for farve finish (træet skal være tørt når det behandles).

De fleste produkter er en trækonstruktion med træoverflader, og det er sandsynligt, at den vil rådne, hvis den rører og udsættes for jordkontakt. Derfor, selv hvis vores fundamentbjælker er under vakuumimprægnering (for at forhindre fugt, insekter og svampe) skal man være særlig opmærksom på hytte gulvet imprægneres på begge sider for at imødegå eventuelle råd og andre ting som angivet ovenfor. Dette skal gøres før installering , da du bagefter ikke har adgang til undersiden af gulvet ( husk at der å ikke kunne komme vand/fugt ind under gulvet).

Efter produktet  er bygget, vil vi helt klart anbefale, at du behandler ikke kun kroppen, men også døren og vinduerne med et træimprægneringsmiddel, både indvendigt og udvendigt for at undgå vridning og deformation af elementerne.

Til sidst anbefaler vi en vejrbestandig maling eller impregnering med pigment i, der vil beskytte træ mod fugtindtrængning og UV-stråling.

Produktets  levetid vil være meget længere efter korrekt imprægnering og maling.

Kabinen skal males igen i henhold til producentens (af produktet impregnering/maling) instruktioner. Vi anbefaler, at du kontrollerer beskyttelsen mindst en gang om året og omlaker om nødvendigt.

REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE

Inspicerer produktet generelt mindst årligt

 

Kontroller forskellige dele af dit produkt i forskellige sæsoner, især i løbet af foråret og efteråret. En gang i foråret og en gang i efteråret, gå rundt om og i produktet for at vurdere vedligeholdelse arbejde, der kræves. Der SKAL være speciel opmærksomhed på shingles tag efter første sommerperiode, at dette ikke er/har løse shingles (se nedenfor) , hvis shingles taget ikke er vulkaniseret sammen efter sommeren og evt.har løse shingles skal det vedligeholdes jf. nedenstående inden efterår/vinterperioden, løse shingles der blæser af eller bliver utætte på grund af ingen eftersyn og vedligeholdelse anses ikke for at være en reklamation.

Stålbånd på tønder, busser og andet med stålbånd, skal jævnligt efterses (ugentlig) og hvis nødvendigt justeres, bemærk de kan justeres for stramt op også og det kan blive nødvendig at justere ud ligeledes som det kan være nødvendig at justere ind, alt afhængig af hvorledes fugtighed mv. er. BEMÆRK manglende justering kan medføre skader på produktet.

Når du inspicerer, skal du kigge efter problemer (f.eks. revner, mug, skadedyrsangreb), især i nærheden af ​​døre, vinduer, tagforbindelser.

Når du inspicerer taget, skal du kigge efter beskadigede eller løse shingles og udbedre hvis nødvendigt. Vær forsigtig med evt. skorsten – se efter beskadigede eller løse røgrør, revner mellem røgrørene og skorstenen eller skorstenen og loftet.

SHINGLES TAG SKAL efterses jævnligt det første år , altid efter blæst men også efter sommer hvor at shingles normalt vulkaniseres sammen af sig selv hvor sol og varme udfører dette. HVIS DETTE IKKE er tilfældet efter sommerperioden skal man sørge for evt. at stifte tagshingles  under overlapningerne og derefter med en gasbrænder vulkanisere de områder der evt. ikke er vulkaniseret sammen (gøres også straks ved skader hvis der er et shingles der er beskadiget eller revet af eller lignende). Pas på hvis der opstår skader på taget og få det straks repareret eller afdækket , da at et uafdækket område på f.eks en hytte , tønde eller pod vil kunne give varige skader på træ mv.

Når du inspicerer væggene, prøver du at finde løs eller beskadiget træ, tjek træet for større revner og løse knaster, tegn på fugt, mug mv. Vær også opmærksom på evt. skjolder mv.

Når du inspicerer omgivelserne, sørg for at planter og krukker er mindst 24”/ 80 cm væk fra dine vægge. Afdækning, tilsætninger , evt. monterede tagrender og afløb/dræn er ubeskadigede og rene.

Til foråret  fokusere på nogen vand skader på det ydre træværk fra  vand og sne, og derefter forberede hytten for højere temperaturer om sommeren.

I efteråret  vær særlig opmærksom på angreb af skadedyr, beskadiget impregnering/maling, og forbered derefter dit produkt til en kold og måske fugtig og blæsende vinter.

Årligt vask/rengøring af produktet

Vask din hytte/produkt , god mulighed for at fjerne snavs på overfladen, som støv, mug, pollen, fugl og insekt ekskrementer lov (dvs. edderkoppespind , æg, etc.)

Det nedenfor nævnte anbefales efter behov.

Vi anbefaler at vaske din hytte hvor det er nødvendigt og at bruge et mildt rengøringsmiddel og en blød børste. Sørg for at blande rengøringsmiddel med varmt vand (ikke kogende). Vi anbefaler to gange (en gang nedefra og op og ned).

For det første skal du arbejde nedenfra og op. Våd gør væggene indledningsvis og påfør derefter vaskemiddelblandingen med en blød børste ved forsigtigt at skrubbe i cirkler – dette forhindrer, at dine brædder striber.

Når du har renset produktet fra jorden og fokuseret på specifikke områder af mug og meldug, arbejd derefter ovenfra og ned til slut. Dette forhindrer, at snavs efterlades i områder, som du tidligere har renset.

Giv produktet en sidste skyl med slange, og lad den tørre i tre eller fire dage før yderligere vedligeholdelse. Når det er tørt, kan det være et godt tidspunkt at kigge på hvor dit produkt kræver en ny farve/impregnering.

Re-maling og vedl. af produktet

For det første skal du sørge for, at du har renset og forberedt dit produkt korrekt. Nøglen til at sikre, at din vedligeholdelse/maling/impregnering varer i et år eller mere, er kvaliteten af dit forberedelse og  kvaliteten af din maling/impregnering.

Når dit produkt er tørret ordentligt, kan du anvende din impregnering/maling. Kontakt en specialist om de farver, der er egnet til uforarbejdede nåletræ og følger malingen/producentens anvisninger. Professionelt udvalgte egnede produkter reducerer træ hævelse og krympning.

 Årlig anden kontrol

Den mest almindelige chek/kontrol ved vedligeholdelse af dit produkt er at forsegle huller eller revner i træet. Opdeling og krakning/revner er et meget naturligt og almindeligt træk ved træ, og det er vigtigt at tjekke.

Den bedste tommelfingerregel er at enhver revne eller brud over 2 cm, og forsegl det derefter for at forhindre, at vand samles eller skadedyr angriber det.

Årlig skadedyrsbekæmpelse

Træ har altid været sårbart over for insekter og insekter, især blødere træ. Regelmæssig rengøring, reperation af maling/impregnering, afstøvning og evt en bekæmpelse er normalt tilstrækkelig  vedligeholdelse for at forhindre skadedyr i forbindelse med dit produkt.

Årlig generel vedligeholdelse

Kontrol og overvågning af vandafløb og dræning er meget vigtig for de fleste produkter. Dit produkts vægge kan blive mørkere ved tilbagesprøjt  af vand meget hurtigt, og kan forårsage forfald, angreb af råd og mange andre dyre problemer.

Du bemærker det kun, når du rengør dit produkt, hvis nogle områder er mørkere end andre. Derfor er det vigtigt at kontrollere, at hvor der er nedstrømning af vand at da  føres vandløbet til et passende sted – væk fra dit produkt.

Når du foretager din årlige inspektion, hvis du bemærker huller mellem vinduer og døre, er den bedste reparation til at bruge ekspanderende skum/fuge ( dette må dog under ingen omstændigheder anvendes således at der lukkes for at fugt ikke kan komme ud nogle steder).

Det er meget mere effektivt at overholde en regelmæssig vedligeholdelsesplan og billigere end uregelmæssige inspektioner og vedligehold, og vigtigst af alt, kan du nyde dit produkt med din familie og venner, når du vil, det vil altid være klar og hyggelig – og byde dig velkommen.

ALT BRUG/FÆRDSEL AF/I/OMKRING VORES PRODUKTER ER PÅ EGET ANSVAR , DER KAN IKKE GØRES ANSVAR FOR BRUG OVERFOR SÆLGER. KØBER ER ANSVARLIG FOR ANVENDELSE/FÆRDSEL I / OMKRING PRODUKTET , SAMT AT ALT ER FORSVARLIGT TIL DET FORMÅL DET ANVENDES TIL.

 

 

 

Grill 

GENEREL SIKKERHED

 • Brug ikke grillen, indtil den er korrekt installeret og sikret i henhold til instruktionerne.
 • Brug aldrig trækul imprægneret med mousserende væsker, i stedet anbefaler vi, at du bruger ovnstørret træ af blade og / eller briketter til at tænde ild.
 • Brug ikke tændvæsker, benzin, alkohol eller andre meget flygtige væsker til at antænde eller brænde kul.
 • Opbevar ikke tændvæsker, benzin eller andre meget flygtige væsker i hytten.
 • Sørg for, at der ikke er noget brændbart materiale ved siden af grillen.
 • Hold dekorationer væk fra din grill.
 • Hold kablerne væk fra varme overflader grillen. Anbring alle elektriske ledninger væk fra trafikerede områder.
 • OBS! Lad ikke spædbørn, børn, handicappede eller kæledyr være uden opsyn og hold dem væk fra den varme grill.
 • Bær ikke tøj med løse løbende ærmer i nærheden af grillen.
 • Hvis du bærer langt hår, skal du sørge for at binde det, så det ikke udsættes for ild.
 • Rør aldrig ved madlavning eller gryde rist eller røg hætte, for at se om de er varme.
 • Vær forsigtig, og rør ikke ved dele af metalgrillen, der opvarmes, når ilden brænder.
 • Brug grydelapper, varme puder og ordentlig grill værktøjer med langt, varmebestandigt håndtag ved håndtering varm madlavnings plader/udstyr.
 • OBS! Efterlad ikke en grill uden opsyn.
 • Opbevar en ildslukker inden for få skridt fra din grill, og sørg for at vide, hvordan du bruger den.
 • Sørg for, at der er en vandkilde i nærheden af kabinen, der kan slukke ilden i tilfælde af oppustning fra opstået blæsevejr mv.
 • Forsøg aldrig at flytte eller udføre service/reperation, mens grillen stadig er varm.
 • ADVARSEL! Sov aldrig i en grill eller pavillon, når ilden er tændt!
 • Fjern ikke aske, før alle kul er helt brændt ud og fuldt slukket.

INSTALLATION & BRUG

Alle vores grillsæt er designet til grillning i vores behagelige og hyggelige grillhytter eller pavilloner. De er lavet af stærkt og holdbart stål og ender med en varmebestandig pulver coat maling udført på et moderne malerværksted. Dette garanterer rustbeskyttelse af god kvalitet.

For at beskytte grillen mod UV-skader anbefaler vi kraftigt at opbevare grillen uden for direkte sollys, når den ikke er installeret endnu. Grillsættet består af mange forskellige dele, som er lette at samle med installationsvejledningen.

Når du bruger din grill for første gang, kan overfladerne på det nye produkt, som er i direkte kontakt med flammerne skabe en røget lugt under opvarmning, dette er normalt og skyldes, at hærdningen er afsluttet. Vi anbefaler at holde døren åben for første brug og ikke udføre madlavning , indtil lugten er forsvundet ud. For at starte grillen sættes masser af antændelses matriale sammen, med små tynde stykker tørret træ mv. For at gøre det lettere og for at sikre, at grillen får nok luft,  åbn spjældet, og det er også godt at holde døren eller et vindue åbent under start processen. Når flammen øges, kan mere tørt træ eller briketter tilføjes. Sørg for, at de ikke er længere end 30 cm. For bedre beskyttelse anbefaler vi også, at du bruger sikkerhedshegn til gnister. (evt. kan anvendes en grillstarter udendørs til klargøring af kul mv.)

Rørinstallation under en kabine samt skorsten sikrer korrekt luftcirkulation og effektiv røgudtømning. For at forhindre kondensfugt inde i grillen eller pavillonen og for at sikre korrekt ventilation, dæk ikke skorstenen og sikre også at det ikke er dækket med sne.

VEDLIGEHOLDELSE

Sørg for at rengøre din grill efter hver brug for at sikre hygiejne og korrekt funktion:

 • Hæld ikke koldt vand på den varme trækul, fordi det kan ødelægge overfladens finish på grillen.
 • Efter at have brugt din grill, vent indtil trækul er kolde, før du begynder at rengøre det.
 • Fjern aske fra bunden af skjold og fjerne eventuelle fremmedlegemer og fjern støv grundigt.
 • Brug sæbevand eller spray med rensevæske. Tør forsigtigt grillen af og rengør ristene ved hjælp af en grillbørste og / eller rengøringssvamp.
 • Sørg for, at grillen og ventilationskanaler er rene og klar til næste brug.
 • Brug af skarpe genstande til at rengøre grillristen eller fjerne asken vil beskadige overfladen.
 • Brug af slibende rengøringsmidler på madlavningsristen eller selve grillen vil beskadige finishen.

ALT BRUG/FÆRDSEL AF/I HYTTE OG GRILL ER PÅ EGET ANSVAR , DER KAN IKKE GØRES ANSVAR FOR BRUG OVERFOR SÆLGER. KØBER ER ANSVARLIG FOR ANVENDELSE/FÆRDSEL I / OMKRING HYTTE/GRILL , SAMT AT ALT ER FORSVARLIGT TIL DET FORMÅL DET ANVENDES TIL.