Manual, for alle typer ovne og vildmarksbade

Manual, for alle typer ovne og vildmarksbade

ALMINDELIGE OPLYSNINGER
(HVORDAN ANVENDES OVNE OG VILDMARKSBADE)

Opstilling af vildmarksbad
Vildmarksbadet skal anbringes på en flad, plan (vandret bortset fra det evt. fald der skal være til ovn/afløb) overflade (f.eks. en træterrasse som er stærk nok til at bære vægten, betonoverflade , fliser eller lign.). Hvis Vildmarksbadet ikke placeres korrekt på overfladen, kan det tabe styrke, stabilitet eller endda æstetisk udseende. Bade med udvendig og indvendig ovn anbefales at stille på en vandret flade eller med lidt fald mod afløb (max 10 promille). Bade med integreret ovn anbefales at stille på en flade med lidt fald mod ovnen (10 promille) således at den side af badet hvor ovnen er altid er lavest.

Før du begynder at bruge vildmarksbadet vaskes den grundigt (glasfiber , polypropylen og plastik). Der anvendes almindelig sæbevand , specielt for glasfiber må der ikke anvendes stærke rengøringsmidler. Hvis glasfiber skal afrenses yderligere og evt. poleres anvendes produkter der er beregnet til dette (brug ikke grove slibemidler). Til generel rengøring gøres på samme måde.

Efter vask kan det fyldes med vand ( fra vandhane). Fyld med vand, indtil der er ca 10 cm tilbage til toppen af vildmarksbadet, først da kan du starte opvarmning.
VIGTIG – Hvis det købte vildmarksbad har elektriske komponenter (SPA-systemer, LED-belysning, filtre, elektrisk opvarmning mv.), anbefaler vi at tilslutte det elektriske system direkte til en elektrisk stationær ledning, så ingen elektriske stik/kontakter ville være nødvendige. Den stationære ledning skal tilsluttes vildmarksbad-relæet, i overensstemmelse med  skema på installationsenheden i badet og bør udføres af en elektriker.
VIGTIG -for at undgå problemer med elektrisk udstyr, og for sikkerhed SKAL du sørge for, at er med jordforbindelse.
VIGTIG VIGTIG – Hvis vildmarksbad har elektrisk opvarmning, skal ledninger være 2,5m ² tykke.

VIGTIG: Hvis der er fejl eller opstår fejl i et bad SKAL der straks indsendes en reklamation jf. vores salgs og leveringsbetingelser såfremt man ønsker at bruge sin reklamationsret , (en fejl der f.eks er opstået kort tid efter modtagelse af badet kan man ikke vente med at reklamere over til senere , da producenten så ofte vil afvise reklamationen).

TRÆBADE (også koldvandsbade)

Træbade er ikke tæt i begyndelsen når der ifyldes vand , man skal forvente at der vil gå dage før de er tætte , man skal holde dem fyldt med vand og justere stålbånd efter behov , efter nogle dage bør badet være stort set tæt. Hvis det ikke tætnes så anvendes det gamle svenske og finske husråd med at smide fin savsmuld i vandet samtidig med at det fyldes op (dette gøres næsten som standard i vores 3 nordiske broderlande).

 

 

VILDMARKSBAD OPVARMNING

 

VIGTIG GENEREL INFORMATION OM ALLE OVNE

Der findes 3 typer stål til ovne :

Stål 430  :  Der må kun anvendes rent vand , INGEN salt , kemikalier eller klor.

Stål 304  : Må anvendes til rent vand og vand tilsat klor (klor må ikke overdoseres) , INGEN salt eller andre kemikalier.

Stål 316  : Må anvendes til rent vand , vand tilsat klor og salt samt de almindelige anvendte kemikalier i bade (ved anvendelse i glasfiberbade  skal anvendt kemi være anvendelig til dette-spørg din forhandler af kemi) i forbindelse med anvendelse i karret.

Generelt for alle typer ovne, sørg for at der er mulighed for træk i skorstenen ellers vil man ikke kunne få ovnen til at fungere optimalt og røgen vil slå tilbage til indfyringsområdet. For at få træk i skorstenen i begyndelsen når man fyrer , start med små stykker tørt træ , optændingsblokke mv. og kontroller at røgen trækker gennem skorstenen (når skorstenen bliver varm trækker den selv) , hvis ikke dette sker kan det være på grund af forkert matriale (vådt træ f.eks) eller at man har det stående et sted hvor vinden slår ned (men selv her vil man normalt kunne få træk i skorstenen med den rigtige optændingsteknik), evt. kan skorstenen forlænges med en meter , dog yderst sjældent nødvendigt (vær opmærksom på om det er nødvendig med afstivning af skorstenen når den forlænges). Der skal anvendes tørt træ uden maling/impregnering mv. og der m IKKE anvendes kul , koks mv. i ovnene.

INDVENDIG OVN OG VILDMARKSBAD MED INDVENDIG OVN

Når vildmarksbadet er fyldt med den rigtige mængde vand, kan du fyre I ovnen. Den bedste måde at starte fyre op i ovnen er med små stykker træ og evt. optændingsblokke således at man får varme og derved træk i skorstenen. Når flammen bliver større, kan du tilføje større træstykker.
Der skal bruges tørt træ. Luft kan justeres med låget placeret på toppen af ovnen.
VIGTIGTilsæt ikke mere træ end 2/3 af ovnens højde.
VIGTIG Husk, at indtil vildmarksbadet har den rette mængde vand, må du ikke tænde ovnen, fordi den udstrålede varme vil beskadige karret og ovnen.
VIGTIG Vand fra vildmarksbad må kun aftappes, når ovnen er helt afkølet. Ellers vil den resterende varme beskadige karbad og ovnen selv.
VIGTIG Vildmarksbad med glasfiberindsats må ikke opvarmes til mere end max + 47 ° C. Højere temperaturer kan beskadige fiberglasslegeringen (dette gælder også at vandet i toppen af badet må ikke komme over denne temperatur-det vil sige at der skal omrøres således dette ikke sker).

UDVENDIG OVN OG VILDMARKSBAD MED UDVENDIG OVN

Udvendig ovn, skal som vildmarksbadet placeres på en flad, fast grund/underlag. Det er vigtigt at ovnen står på samme niviau som underkant af karret, det vil sige at begge dele skal stå på samme flade. Det er til udvendig ovns cirkulationssystem forbudt at forbinde ekstra filtre eller kredsløb af nogen art. Når vildmarksbadet er fyldt med den rigtige mængde vand, kan du fyre op I ovnen. Den bedste måde at fyre op i ovnen er med små stykker træ og evt startblokke således at man får varme og derved træk i skorstenen. Når flammen bliver større, kan du tilføje større træstykker. Der skal bruges tørt træ. Luft kan justeres med ovndørens justerbare skod.
VIGTIG Sørg for ikke at tilføje for meget træ, så flammen ikke brænder ud gennem døren, og at der er god træk med luft.
VIGTIG Husk, at indtil vildmarksbadet har den rette mængde vand, må du ikke tænde ovnen, fordi den udstrålede varme vil beskadige ovn og evt. kar uden vand. Ovnen er beregnet til max 1,2 m vandsøjle over bunden af ovnen. Ovnen SKAL stå med bagenden løftet (som den er konstrueret med ben der sørger for dette) således at der ikke kan dannes luft inde i ovnens vandkammer. Anvend som forbindelse slange i den rigtige dimension, undgå knæk på slange eller andet der kan formindske vandgennemstrømningen , øverste slange (stigerør) SKAL stige fra ovnen og til karret
VIGTIGBrug kun træ , træbriketter og lignende (ikke nogen form for kul ,koks eller andet) , fyring udføres som var det en brændeovn i dit hus , der må ikke fyres således der udvikles ekstrem/unormal varme (overfyres).
VIGTIG Vand fra vildmarksbad må kun aftappes, når ovnen er helt afkølet. Ellers vil den resterende varme beskadige karret og ovnen.

VIGTIG Vildmarksbad med glasfiberindsats må ikke opvarmes til mere end max + 47 ° C. Højere temperaturer kan beskadige fiberglasslegeringen (dette gælder også at vandet i toppen af badet må ikke komme over denne temperatur-det vil sige at der skal omrøres således dette ikke sker).

Ovne er beregnet til tilslutning til almindelig vildmarksbad , tilslutning skal ske således at stigerøret (øverste tilslutning til ovnen) skal stige fra ovnen og til badet og bør ikke være længere end 40-50 cm og uden knæk,indsnævringer mv , badet skal være fyldt op over stigerørets tilslutning i badet inden der må fyres i badet. Garanti bortfalder ved anden form for tilslutning.

VILDMARKSBAD MED INTEGRERET OVN

Når vildmarksbadet er fyldt med den rigtige mængde vand, kan du fyre op ovnen. Den bedste måde at fyre op i ovnen er med små stykker træ og evt. optændingsblokke. Når flammen bliver større, kan du tilføje større træstykker. Der skal bruges tørt træ. Luft kan justeres med ovndørens justerbare skod.
VIGTIG Sørg for ikke at tilføje for meget træ, så flammen ikke brænder ud gennem døren, og at der god træk med luft.
VIGTIG Husk, at indtil vildmarksbadet har den rette mængde vand, må du ikke tænde ovnen, fordi den udstrålede varme vil beskadige karret og ovnen. Der må IKKE påfyldes vand gennem aftapningsventil/ovn.
VIGTIG Brug kun træ , træbriketter og lignende (ikke nogen form for kul ,koks eller andet) , fyring udføres som var det en brændeovn i dit hus , der må ikke fyres således der udvikles ekstrem/unormal varme.
VIGTIG vand fra vildmarksbad må kun aftappes, når ovnen er helt afkølet. Ellers vil den resterende varme beskadige badet og ovnen.

VIGTIG Vildmarksbad med glasfiberindsats må ikke opvarmes til mere end max + 47 ° C. Højere temperaturer kan beskadige fiberglasslegeringen (dette gælder også at vandet i toppen af badet må ikke komme over denne temperatur-det vil sige at der skal omrøres således dette ikke sker).VIGTIG Vildmarksbad med glasfiberindsats må ikke opvarmes til mere end max + 47 ° C. Højere temperaturer kan beskadige fiberglasslegeringen (dette gælder også at vandet i toppen af badet må ikke komme over denne temperatur-det vil sige at der skal omrøres således dette ikke sker).

 

VILDMARKSBAD MED GASOVNE

Kontroller jævnligt tætheden af gasinstallationen, evt ved at påspraye sæbevand når der er tilsluttet gas.

Alle filtre skal jævnligt rengøres da at fyret ellers ikke vil tænde , normalt er der et filter ved bunden af ovnen hvor den er forbundet med vand, og en anden efter cirkulationspumpen. De bør alt efter hvor meget snavs og kalk der er i vandet rengøres mindst en gang pr måned , ofte med mindre interval hvis der er snavs og kalk i vandet.

VIGTIG Filtrene SKAL rengøres inden den evt. henstår i længere tid uden brug, da det ellers kan være vanskeligt at starte fyret op igen efter stilstand. 

VIGTIG Batterier skal være med strøm på. Og der skal være det rigtige tryk i gasflasken  (ikke tom) og der skal anvendes regulator der passer til, herunder også giver korrekt tryk fra gastilførslen.

VIGTIG Ved minus temperaturer skal ovnen frakobles hvis ikke den er i brug og oplagres i et tørt tempereret sted , HUSK at aftappe vand fra den og rør/slangeforbindelser i badet således de ikke skades af frost. Også ved stilstand i længere tid SKAL vandet aftappes fra ovn,slanger og rør.

VIGTIG Aftap først vandet fra kar og ovn når ovnen har været slukket mindst en halv time og gas er afbrudt fra ovnen.

Se derudover vejledning herunder:

 Read all instructions before using the heater

 Protect the heater from rain and wind, even from  water that can flow over the edge, use for  instance, SpaDealers protective box

 Check that there are no gas leaks before the  stove is used

 At freezing temperatures the stove should be  disconnected and stored in a warm place to  prevent freezing damage

 Also remember to empty the connection hoses

 Observe separate information on how the gas  pressure affects the function

OPERATING INSTRUCTIONS   When operating the gas water heater always make sure that there is good ventilation. During operation the  gas water heater will produce carbon monoxide which is harmful if inhaled in large quantities. It is  therefore important that all users strictly observe the proper installation instructions and use as prescribed  in this manual.. Unless otherwise authorized, refitting of this product by other than authorized and  qualified personnel will render the warranty void and we shall hold ourselves free from any liabilities in  case of accidents.

 

VILDMARKSBAD MED ELEKTRISK OPVARMNING

Når vildmarksbadet er fyldt med den rigtige mængde vand (fyld indtil der er 10cm fra vandet og til toppen af badet), kan du starte elvarmeren. Først skal du aktivere cirkulationspumpen med en knap, der er på karets panel. Herefter er det tid til at justere den ønskede temperatur. Temperaturen styres af drejeskive placeret på varmeren. Når temperaturen når målet (det ønskede varme niveau) slukker elvarmer automatisk.Når vandet køler ned, aktiveres varmelegemet igen automatisk, så vandet varmes op til din justerede temperatur. For helt at slukke for varmelegemet, drejes cirkulationspumpe til fra (cirkulationspumpen aktiveres / deaktiveres med den samme knap på panelet af karbad).
VIGTIG Når vandet skal tappes af vildmarksbadet, skal elvarmeren skal være slukket (herunder også cirkulationspumpen).
VIGTIG Tænd ikke for elvarmeren, hvis vandstanden endnu ikke har nået det anbefalede niveau I badet.
BEMÆRK: Brug af elvarmer under nul grader udendørs temperaturer:
– Temperaturvælger skal være på 0 ° C, inden der hældes vand i badet.
– Hæld 20-30l varmt vand i vildmarksbadet, og tænd cirkulationspumpen (40-50 grader).
– Fyld badet med vand til det anbefalede niveau.
– Efter at vildmarksbad er fyldt med den anbefalede mængde vand, skal varmeovnen indstilles til den ønskede temperatur.
Disse trin skal foretages i den kolde årstid, når udetemperaturen er under nul, så cirkulationspumpen ikke fryser.

GENERELT OM ALLE BADE -VIGTIGT! 

Hvis man har et bad med glasfiberindsats , skal man være opmærksom på ikke at anvende nogen form for kemi som glasfiber ikke kan tåle (her er plast en lille smule mere hårdfør, dog kan der være kemikalier som man ikke bør bruge i plastbad også) , Spørg din forhandler af kemi om hvad der kan anvendes i glasfiber/plastbade , klor må kun doseres jf. fabrikantens anvisninger til glasfiberbade , overdosering kan skade glasfiberen og husk at stål til ovne skal være enten 304 eller 316 til klor.

Desuden skal man kun opvarme badet og vandet til de omkring max 40 grader som både er det maksimale tilrådelige af hensyn til personers helbred/sikkerhed, men også da at for høj opvarmning kan give bobler i glasfiberen (dette kan også forårsages ved brug af kemikalier glasfiber ikke kan tåle) , typisk ses det starte på højde med der hvor ovnen sender varmt vand ind i badet , opstår der bobler i badet på højde med /lidt under/lidt over er det et typisk tegn på for høj varme og måske også for kraftig fyring i ovnen.

Hvis man anvender trælåg ,(alle typer træ men værst ved lærketræ) må man ikke lægge det på så længe vandet er varmt og afgiver fugt/damp da dette vil medføre at træet kan bøje eller ændre form , fugt kan også medføre dette generelt men det er værst ved samtidig påvirkning af varme. Så accepterer man ikke deformation overhovedet bør der vælges en anden type låg. Hvis man har bad med glasfiber/plastindsats med træ topbrædder må disse ikke anvendes som trin/trappe eller som sæder.

Hvis der anvendes kemikalier der ikke er beregnet for glasfiber eller vandet opvarmes for højt dækkes dette ikke af garantien.

 

SPA SYSTEMERS BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

BEMÆRK – VIGTIGT – ADVARSEL :   Ingen pumper på hverken spasystemer , filtre er beregnet til at køre i døgndrift !   

LUFT MASSAGE SYSTEM

Luft massage systemet struktur: luftkompressor 700W power, 12 stk. Luftdyser – monteret i badets væg samt andre installationsmaterialer. Luftmassage on / off er placeret på panelet af vildmarksbad. Når du har aftappet vandet fra vildmarksbadet, skal du holde luftmassagen aktiv i 30 sekunder for at fjerne vand fra systemet.
VIGTIG I den kolde årstid må du kun tænde luftsystemet, når vandtemperaturen er over 30 ° C. og  det vand der eventuelt er i luft massage systemet og pumpen er tøet op , der vil løbe vand ind i systemet når det ikke er i brug ! Vær også opmærksom på at pumper og systemer ikke kan tåle at fryse til , såfremt det ikke holdes optøet bør bad og systemer tømmes!

VAND MASSAGE SYSTEM

Vand massage system struktur: Vand kompressor (900W – 1100W) strøm, 6 stk. vandyser, andre installationsmaterialer.Vand massage on / off er placeret på panelet af vildmarksbad. Når du har aftappet vandet fra vildmarksbadet, skal du holde vand/luftmassagen aktiv i 30 sekunder for at fjerne vand fra systemet.
VIGTIG I den kolde årstid må du kun tænde vand/luftsystemet, når vandtemperaturen er over 30 ° C. og man er sikker på at vandet i systemet og pumper er tøet op! Vær også opmærksom på at pumper og systemer ikke kan tåle at fryse til , såfremt det ikke holdes optøet bør bad og systemer tømmes!

HYBRID MASSAGE SYSTEM

Hybrid massage system struktur: Luft kompressor (700W) strøm og vand kompressor (900-1100W), 8 stk. kombineret vand / lufdyser – installeret i bad væggen, yderligere 4 stk. lufdyser.
Kombineret massage system har 2 kontakter i karbadpanelet. En af dem tænder / slukker for luft kompressor, den anden tænder / slukker for vandpumpen. Du kan aktivere luftmassage eller vandmassage, eller begge enheder sammen.Når du har aftappet vandet fra vildmarksbadet, skal du holde luftmassagen aktiv i 30 sekunder for at fjerne vand fra systemet.
VIGTIG I den kolde årstid må du kun tænde luftsystemet, når vandtemperaturen er over 30 ° C. og man er sikker på at vand i systemet og pumper er tøet op. Vær også opmærksom på at pumper og systemer ikke kan tåle at fryse til , såfremt det ikke holdes optøet bør bad og systemer tømmes!

VANDFILTRE

CARTRIDGE FILTER
Filteret bliver bygget ved siden af karret og forbundet med to slanger, hvor igennem filtreres vand i karret.
VIGTIG I den kolde årstid, når luft temperaturen er under 0 grader, er det nødvendigt at lukke filter åbninger inde i karret, så vandet ikke kan nå og fryse filter og forbindelses slangerne. Når vildmarksbade opvarmer op til +30 grader, skal du åbne filter åbningerne. Hvis karret holdes ved konstant plus temperatur, kan filteret bruges ved lufttemperatur under nul.

SAND FILTER
Sand vand filter bliver bygget ved siden af karret og forbundet med to slanger gennem hvilket der filtrerer vand fra karret.

VIGTIG I den kolde årstid, når luft temperaturen er under 0 grader, er det nødvendigt at lukke filter åbninger inde i karret, så vandet ikke kan nå og fryse filter forbindelses slangerne. Når vildmarksbade opvarmes op til +30 grader, skal du åbne filter åbningerne. Hvis karret holdes ved konstant plustemperatur, kan filteret bruges i lufttemperaturer under nul men skal frakobles/tømmes efter brug- pumpen er ikke beregnet til at køre i døgndrift.

SKIMMER
Skimmer – nedsænket vandfilter. For at filtrere vandet i badet anvendes et nedsænket filter, der er forbundet med strøm.Skimmeren kan tændes under badning i badet, fordi det er 12V elektrisk strøm. Men oftest anvendes skimmerfiltret under opvarmning og fjernes når karret bruges.

UV-C generator

UV-generatoren betjenes med en knap start/stop , der skal så blive en lille cirkulation i vandet fra den lille pumpe der er tilsluttet og man kan normalt høre en meget meget svag snurren hvis ikke der er andet støj. Oftest er der foran (i siden af karret) en lille låge hvortil der er adgang men normalt er generatoren  ikke synlig da den er i isoleringen.

 

FORBUDT! Vand i karret, hvis udetemperaturen er under nul grader, og karret (vandet) ikke holdes opvarmet til over 0 grader (ovn eller elvarmer). Det er forbudt at anvende kemi der ikke er beregnet til glasfiber/plast i disse bade. Opvarmning af vand til højere temperatur end ca 40 grader (omrør vandet under opvarmning ellers kan det meget nemt blive 50 – 60 grader i toppen hvorved kar med glasfiberindsats beskadiges).

Anbefales til vedligeholdelse/ imprægnering af træ – maling (imprægnerende, udendørs maling) mindst en gang om året.

Ovn rensning anbefales for hver 3-5 gange brug af vildmarksbade, ved hjælp af en lille spartel/askeskovl.

Efterlad ikke børn alene i badet eller ved ovnen.

God fornøjelse og hav en dejlig oplevelse!

Manuel, for alle typer vildmarksbade. BEMÆRK: Læs omhyggeligt manual for brug af vildmarksbad FØR ibrugtagning, for at undgå skader på bad og udstyr.

Vigtige links: